University of Oulu

Huhtaniska, S., Isohanni, M., Miettunen, J., Koponen, H. & Jääskeläinen, E. (2019) Pitkäaikaisen psykoosilääkityksen vaikutukset skitsofreniapotilaan aivojen rakenteeseen. Duodecim 135(2): 139-144. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo14732.pdf

Pitkäaikaisen psykoosilääkityksen vaikutukset skitsofreniapotilaan aivojen rakenteeseen

Saved in:
Author: Huhtaniska, Sanna1,2; Isohanni, Matti1; Miettunen, Jouko1,3;
Organizations: 1Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Vaasan keskussairaala, Röntgen, VSHP
3Medical Research Center Oulu, OYS ja Oulun yliopisto
4Helsingin yliopisto
5HYKS, psykiatria
6OYS, psykiatrian klinikka
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578021
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-10-05
Description:

Tiivistelmä

Psykoosilääkityksen hyödyt ja haitat ensimmäisten hoitovuosien aikana tunnetaan, mutta tutkimusnäyttö lääkityksen pitkäaikaishyödyistä ja -haitoista on rajallista. Suurempien psykoosilääkeannosten käytön on havaittu liittyvän skitsofreniapotilaiden aivojen rakenteellisiin muutoksiin, mutta syy-yhteys on osin avoin. Pitkäaikaisseurantoihin keskittyvän systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin perusteella suurempi psykoosilääkeannos liittyi päälakilohkon tilavuuden pienenemiseen ja tyvitumakkeiden koon suurentumiseen. On osin epäselvää, miten aivojen rakenteelliset muutokset liittyvät psyykkiseen vointiin, kognitioon tai toimintakykyyn ja mikä on löydösten kliininen merkitys.

see all

Abstract

The benefits and adverse effects of antipsychotics during the first years of treatment are known, but there is not sufficient evidence regarding long-term effects. Larger doses of antipsychotic medication have been associated with structural brain changes in schizophrenia. In a systematic review and meta-analysis higher long-term antipsychotic exposure was associated with a decrease of parietal lobe and increase of basal ganglia volumes. It is not clear how these changes relate to psychopathology, cognition or functioning, and what is their clinical relevance.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 2
Pages: 139 - 144
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.