University of Oulu

Tapiainen, T., Lantto, U. & Renko, M. (2020) PFAPA-jaksokuume on lapsen tavallisin kuumeoireyhtymä. Duodecim 136(9): 1013-1020. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15570.pdf

PFAPA-jaksokuume on lapsen tavallisin kuumeoireyhtymä

Saved in:
Author: Tapiainen, Terhi1,2; Lantto, Ulla3,2; Renko, Marjo4,5
Organizations: 1OYS, lapset ja nuoret
2Oulun yliopisto, PEDEGO-tutkimusyksikkö
3OYS, korva-, nenä- ja kurkkutaudit
4Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, Kuopio
5KYS, lasten ja nuorten klinikka
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578025
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-04-30
Description:

Tiivistelmä

PFAPA-jaksokuume (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, adenitis) on pienten lasten tavallisin kuumeoireyhtymä. Tyypillistä sairaudelle ovat säännöllisesti 2–6 viikon välein ilmenevät 3–5 vuorokautta kestävät korkeakuumeiset jaksot. Noin puolella lapsista oirekuvaa hallitsee pelkkä kuume ilman varmistettuja suun, nielun tai kaulan imusolmukkeiden oireita. Oireyhtymää voi esiintyä myös yli viisivuotiailla lapsilla. Todennäköiseen diagnoosiin riittää viisi hyvin säännöllisesti ilmaantunutta kuumejaksoa, joille ei ole muuta selitystä. Kuumeen syytä ei tunneta, mutta nielurisojen poisto lopettaa tehokkaasti kuumejaksot riippumatta nieluoireiden esiintymisestä. Oireita lievittävänä hoitona voidaan käyttää suun kautta otettavaa glukokortikoidivalmistetta, joka ei kuitenkaan lopeta kuumejaksoja. Suomessa muiden geneettisten kuumeoireyhtymien diagnostiikkaa tarvitaan harvoin. PFAPA-jaksokuumetta sairastaneiden lasten pitkäaikaisennuste on hyvä.

see all

Abstract

PFAPA (periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis, adenitis) is the most common periodic febrile syndrome in young children. The most typical feature is a clockwork periodicity of high fever every 2 to 6 weeks for 3 to 5 days. Half of children have fever as the only symptoms and do not experience classic oral or cervical symptoms. PFAPA symptoms most often start in children younger than 5 years of age but PFAPA occurs also in older children. Probable diagnosis can be made after five regularly recurring febrile episodes without other explanation. Etiology for fever flares is still unknown. Tonsillectomy is an effective treatment for PFAPA. Corticosteroids relieve acute symptoms but do not prevent recurrent febrile episodes. In ethnic Finnish population, other genetic febrile syndromes are rare. The long-term prognosis after childhood PFAPA is excellent.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 9
Pages: 1013 - 1020
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.