University of Oulu

Lavonius, M., Karjula, H., Österlund, P. & Tukiainen, E. (2019) Maksaetäpesäkkeiden leikkaushoito : missä menevät rajat?. Duodecim 135(6): 575-582. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo14835.pdf

Maksaetäpesäkkeiden leikkaushoito : missä menevät rajat?

Saved in:
Author: Lavonius, Maija1; Karjula, Heikki2; Österlund, Pia3;
Organizations: 1TYKS
2OYS
3TAYS
4HUS
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578036
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-10-05
Description:

Tiivistelmä

Maksaetäpesäkekirurgia tarjoaa mahdollisuuden parantavaan hoitoon osalle levinnyttä kolorektaalisyöpää ja neuroendokriinista syöpää sairastavista potilaista. Potilasvalinta ja hoidon suunnittelu vaativat moniammatillista yhteistyötä maksakirurgin, gastrokirurgin, onkologin, gastroradiologin ja maksapatologin kesken. Suunnittelussa huomioidaan syöpätaudin käyttäytyminen, kasvainten sijainti maksassa, maksan toiminta ja potilaan yleissairaudet.

see all

Abstract

Liver resection of metastatic tumors is an option for curative treatment for patients with colorectal and neuroendocrine metastases. The understanding of cancer biology, liver anatomy and liver function is fundamental when planning multimodal treatment strategies. Modern techniques in liver surgery widen the indications of liver surgery for a more advanced tumor load in the liver as well as for patients with comorbidities.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 6
Pages: 575 - 582
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.