University of Oulu

Isohanni, M. (2019) Lääkäri ja huippuvaikuttajien mielenterveys : miten diagnosoida, keskustella ja hoitaa?. Duodecim 135(9): 825-830. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo14908.pdf

Lääkäri ja huippuvaikuttajien mielenterveys : miten diagnosoida, keskustella ja hoitaa?

Saved in:
Author: Isohanni, Matti1
Organizations: 1Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578040
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-10-05
Description:

Tiivistelmä

Merkittävässä asemassa olevat huippuvaikuttajat (poliitikot, johtajat, asiantuntijat, taiteilijat ja mediavaikuttajat) ovat suorituskykyisiä, mutta heissä on myös epävakaita, paineensiedoltaan rajoittuneita, ikääntyviä ja sairastuvia vallankäyttäjiä. Huippuvaikuttajien mielenterveysongelmien ja niihin liittyvän toimintakyvyn heikkenemisen yhteiskunnallinen vaikutus voi olla suuri. Katsauksessa käydään läpi joidenkin huippuvaikuttajien psykiatrisia sairauksia. Lääkärikunta on avainasemassa vallankäyttäjien terveyden diagnostiikassa, seuraamisessa ja hoidossa. Lääkärien osallistuminen vallankäyttäjien terveyteen liittyvään mediakeskusteluun on toivottavaa mutta edellyttää eettisten periaatteiden noudattamista. Lääkärin ei ole eettisesti sopivaa ottaa julkista kantaa yksittäisen henkilön terveydentilaan. Korkea asema ei välttämättä helpota sairauksien varhaista toteamista ja hoitoa. Huippuvaikuttaja on lääkärille haastava potilas, joka vaatii erityistä osaamista, kokemusta, vuorovaikutustaitoja sekä usein eri erikoisalojen yhteistyötä.

see all

Abstract

The presence of psychiatric disorders among high-level politicians, civil servants and military leaders has been noted in many studies and in the media. High-level leadership has become increasingly demanding and stressful over the past decades. These positions do not necessarily facilitate early detection or intervention of mental disorders. In the media, psychiatrists should ensure that people with mental illness are treated in a manner which preserves their dignity. Commonly accepted ethical principles stress that psychiatrists should not make announcements to the media about presumed psychopathology and diagnosis of any individuals. For a physician and psychiatrist, these persons present a clinical challenge that requires experience, clinical skills and multidisciplinary team work.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 9
Pages: 825 - 830
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.