University of Oulu

Korpilahti, U., Hakulinen, T., Parkkari, J., Koivusilta, L., Parkkari, I., Rajamäki, R., Heinonen, K., Ojanperä, I., Serlo, W. & Lillsunde, P. (2019) Lasten ja nuorten tapaturmakuolleisuus on Suomessa yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin. Duodecim 135(9): 847-854. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo14909.pdf

Lasten ja nuorten tapaturmakuolleisuus on Suomessa yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin

Saved in:
Author: Korpilahti, Ulla1; Hakulinen, Tuovi2; Parkkari, Jari3;
Organizations: 1Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
3Tampereen Urheilulääkäriasema, UKK-instituuttisäätiö
4Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
5Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
6Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
7Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
8Oulun yliopistollinen sairaala
9Sosiaali- ja terveysministeriö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578045
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-10-05
Description:

Tiivistelmä

Lasten ja nuorten tapaturmakuolleisuus on merkittävästi vähentynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Edelleen alle 25-vuotiaita menehtyy tapaturmaisesti vuosittain keskimäärin 107, ja heistä suurin osa (82 %) on 15–24-vuotiaita. Sairaaloiden vuodeosastoilla on vuosittain hoidossa noin 13 800 alle 25-vuotiasta. Lapsuusajan tapaturmista aiheutuu inhimillisen kärsimyksen lisäksi lyhyt- ja pitkäkestoisia tai jopa pysyviä terveyden menetyksiä ja merkittäviä kustannuksia. Lasten ja nuorten suurentuneen tapaturmariskin on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä perheiden köyhyyteen, koulutustasoon, työllisyystilanteeseen ja terveyspalvelujen lisääntyneeseen käyttöön. Tapaturmien ehkäisyssä olennaista on niille altistavien riskitekijöiden kuten mielenterveys- tai päihdeongelmien varhainen tunnistaminen ja tarvittavan tuen antaminen viiveettä. Tapaturmien seuranta ja riskitekijöiden ennakoiva poistaminen vähentävät osaltaan tapaturmia.

see all

Abstract

The mortality rate among children and youth due to unintentional injuries has significantly decreased in Finland in recent decades. About 107 children and young people aged 0 to 24 years die from unintentional injuries annually, the majority of these fatalities (82 %) involving people aged 15 to 24 years. Each year about 13,800 children or adolescents less than 25 years of age require inpatient care. In addition to human suffering, unintentional injuries during childhood cause short and long-term or even permanent health losses and significant costs. Based on several studies, the increased risk of unintentional injury in childhood has found to be linked to family poverty as well as educational level, employment situation and increased use of health services. In the prevention of unintentional injuries it is essential to identify early risk factors such as mental health or substance abuse problems and provide the necessary support without delay. Monitoring and elimination of risk factors in advance also reduce unintentional injuries.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 9
Pages: 847 - 854
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.