University of Oulu

Uusi-Mäkelä, M., Hankaniemi, M., Heinimäki, S., Blazevic, V., Hytönen, V. & Rämet, M. (2020) Kilpa COVID-19-rokotteen kehittämiseksi : syntyykö uusi rokotekehityksen maailmanennätys? Duodecim 136(12): 1427-1435. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15608.pdf

Kilpa COVID-19-rokotteen kehittämiseksi : syntyykö uusi rokotekehityksen maailmanennätys?

Saved in:
Author: Uusi-Mäkelä, Meri1; Hankaniemi, Minna2; Heinimäki, Suvi3;
Organizations: 1Kokeellisen immunologian tutkimusryhmä, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto
2Proteiinidynamiikan tutkimusryhmä, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto
3Rokotekehityksen ja immunologian tutkimusryhmä ja rokotetutkimuskeskus, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto
4Fimlab-laboratoriot, Tampere
5Kokeellisen immunologian tutkimusryhmä ja rokotetutkimuskeskus, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto
6PEDEGO-tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578053
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-06-11
Description:

Tiivistelmä

COVID-19-pandemia on aiheuttanut valtavan haasteen yhteiskunnille. Taudin selättäminen vaatii biolääketieteellisiä läpimurtoja hoidon ja erityisesti ehkäisemisen osalta. Laumasuojan saavuttaminen edellyttää laajojen ihmismäärien rokottamista, minkä vuoksi toimivaa rokotetta pyritään kehittämään kuumeisesti. Nopeamman rokotekehityksen mahdollistamiseksi käytetään tavanomaisten menetelmien lisäksi uusia rokotekehitysaihioita, joissa hyödynnetään yksityiskohtaista tietoa taudinaiheuttajien perimästä ja rakenteesta. COVID-19-rokotesuunnittelussa hyödynnetään myös tietoa aikaisempiin SARS- ja MERS-koronavirusepidemioihin liittyvästä tutkimuksesta ja rokotekehityksestä. Nopeutettu rokotekehityskään ei voi ohittaa riittävää tehokkuuden ja turvallisuuden selvittämistä ennen kuin rokotteita annetaan laajamittaisesti sellaisille ryhmille, kuten lapsille, joilla tauti on yleensä sangen lievä.

see all

Abstract

COVID-19 pandemic has imposed an enormous challenge on societies. Overcoming the disease requires biomedical breakthroughs in treatment and prevention. Herd immunity by vaccination requires immunization of vast populations, and therefore a search for an effective vaccine is of high priority. In order to speed up the process, new methods based on detailed understanding of the genome and the structure of the pathogen are applied in addition to the traditional methods. COVID-19 vaccine development also largely benefits from previous experience in vaccine development against the SARS and MERS corona virus epidemics. However, even an accelerated vaccine development can’t surpass the need for safety and efficiency studies, so that new vaccines can be broadly administered to demographics such as children who primarily manifest only a mild form of the disease.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 12
Pages: 1427 - 1435
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.