University of Oulu

Jyväkorpi, S. & Strandberg, T. (2020) Ikääntyneiden painon tietoinen vähentäminen : hyötyä vai haittaa?. Duodecim 136(12): 1436-1441. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15662.pdf

Ikääntyneiden painon tietoinen vähentäminen : hyötyä vai haittaa?

Saved in:
Author: Jyväkorpi, Satu1; Strandberg, Timo2,3,4
Organizations: 1Helsingin yliopisto, Clinicum, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
2Helsingin yliopisto, Clinicum
3HUS, sisätaudit ja kuntoutus
4Oulun yliopisto, elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578063
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-06-11
Description:

Tiivistelmä

Valtaosa suomalaisista eläkeikäisistä on ylipainoisia tai lihavia. Lihavuus lisää sydän- ja verisuonitautien, tyypin 2 diabeteksen, avuntarpeen lisääntymisen ja gerastenian riskiä. Ikääntyneiden painon vähentämiseen liittyy riskejä ja hyötyjä. Uutta tutkimusnäyttöä painon vähentämisen vaikutuksesta ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun on saatu. Tutkimuksissa on vertailtu painon vähentämistä energiarajoitteisen ruokavalion, liikunnan ja niiden yhdistelmän avulla sekä sen vaikutusta fyysiseen toimintakykyyn. Liikunnan yksinään todettiin johtavan parempaan fyysiseen toimintakykyyn, mutta se ei vähentänyt painoa merkittävästi. Interventiot, joissa yhdistettiin ruokavaliota ja liikuntaa, paransivat fyysistä toimintakykyä ja elämänlaatua eniten. Yhdistelmäinterventioihin liittyy myös vähäisempi lihas- ja luumassan menetys verrattuna painon vähentämiseen pelkästään ruokavaliolla.

see all

Abstract

The majority of retired Finnish people are overweight or obese. Obesity increases the risks of cardiovascular disease, type 2 diabetes, dependence and frailty. In this article we explore the risks and benefits of weight loss in older people, how it should be carried out and to whom the weight loss is recommended. We also review the most recent scientific evidence of the effect of weight loss interventions on physical function and quality of life in older adults. In the included studies the effects of diet, exercise and their combinations on physical function were compared. Exercise alone led to better physical function, but did not result in significant weight loss. Interventions combining exercise and nutrition were most efficient in improving the physical function and quality of life. The combined interventions also alleviated muscle and bone loss observed in study arms involving only diet.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 12
Pages: 1436 - 1441
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.