University of Oulu

Lohela, T. J., Kiviniemi, V. & Lilius, T. (2020) Glymfaattinen järjestelmä avaa aivojen padot. Duodecim 136(12): 1401-1409. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15417.pdf

Glymfaattinen järjestelmä avaa aivojen padot

Saved in:
Author: Lohela, Terhi J.1; Kiviniemi, Vesa2; Lilius, Tuomas1,3,4
Organizations: 1Center for Translational Neuromedicine, Division of Glial Disease and Therapeutics, Kööpenhaminan yliopisto
2Oulu Functional Neuroimaging (OFNI), Medical Imaging, Physics and Technology Kuvantaminen, Oulun yliopisto ja OYS
3Farmakologian osasto, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
4Kliinisen farmakologian osasto, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto ja HUS
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578071
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-06-11
Description:

Tiivistelmä

Glymfaattinen (glia-lymfaattinen) järjestelmä eli glianestekierto on aivojen perivaskulaarinen puhdistusjärjestelmä, joka toimii syvän unen ja anestesian aikana ja mahdollistaa aivo-selkäydinnesteen virtauksen aivokudokseen huuhtomaan valveen aikana kertyneitä aineenvaihduntatuotteita. Aivo-selkäydinneste sukeltaa aivoihin valtimoita ympäröivissä perivaskulaaritiloissa ja pääsee aivokudokseen perivaskulaaritiloja ympäröivien astrosyyttien akvaporiini 4 (AQP4) -vesikanavien avustamana. Aivokudoksessa solunulkoinen neste ja sen sisältämät aineenvaihduntatuotteet, kuten beeta-amyloidi, sekoittuvat aivo-selkäydinnesteeseen. Tämä neste poistuu aivojen soluvälitilasta laskimoiden perivaskulaaritilojen kautta käyttämällä useita ulosvirtausreittejä, muun muassa aivokalvojen imusuonia. Glymfaattisen järjestelmän puutteellisen toiminnan arvellaan altistavan aivojen rappeumasairauksille sekä heikentävän toipumista aivoverenkiertohäiriöstä tai aivovammasta. Järjestelmän toimintaa tehostamalla voitaisiin puolestaan ehkäistä aivojen rappeumasairauksia tai edesauttaa esimerkiksi lääkkeiden pääsyä keskushermostoon. Glymfaattinen järjestelmä kuvattiin ensin koe-eläintutkimuksissa, ja ihmisen vastaavasta järjestelmästä tarvitaan vielä lisää tutkimusnäyttöä.

see all

Abstract

The glymphatic (glial-lymphatic) system is mainly active during deep sleep and anesthesia, and allows the passage of cerebrospinal fluid into the brain parenchyma to wash the brain of harmful endogenous metabolic waste. Cerebrospinal fluid flows from the subarachnoid space to the periarterial spaces, and enters the brain parenchyma facilitated by astrocytic aquaporin 4 (AQP4) water channels. In the brain parenchyma, metabolic waste products in the interstitial fluid mix with the cerebrospinal fluid. This solute-containing fluid then flows to the perivenous spaces and is drained from the brain through several efflux routes, including the meningeal lymphatic vessels. Impaired glymphatic flow may contribute to the pathogenesis of several chronic neurodegenerative diseases and poor recovery from traumatic brain injury and ischemic stroke. On the other hand, enhancing glymphatic flow might help to prevent neurodegenerative diseases or facilitate drug delivery to the central nervous system. Although the glymphatic system was first described in rodents, recent studies suggest that a similar system functions in the human brain.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 12
Pages: 1401 - 1409
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects:
Funding: Kiitämme artikkelimme sisällön ja kielen kannalta arvokkaista kommenteista professori Eija Kalsoa, apulaisprofessori Susanna Melkasta, dosentti Sari Atulaa, LT Hanna Harnoa ja LL Yasmina Siléniä sekä rahoituksesta Novo Nordisk -säätiötä, Lundbeck-säätiötä ja Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa (Marie Sklodowska-Curie -apuraha GlymPharma 798944).
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.