University of Oulu

Kursula, P. & Myöhänen, T. T. (2019) Entsyymien merkitys hermorappeumataudeissa. Duodecim 135(8): 745-752. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo14882.pdf

Entsyymien merkitys hermorappeumataudeissa

Saved in:
Author: Kursula, Petri1,2; Myöhänen, Timo T.3
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Bergenin yliopisto (Norja)
3Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578074
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-10-05
Description:

Tiivistelmä

Hermostoa rappeuttavat sairaudet yleistyvät väestön ikääntymisen myötä. Yksi yhteinen nimittäjänäille sairauksille on se, ettei niihin ole olemassa parantavia hoitoja. Nykyiset lääkehoidot perustuvat oireiden lievittämiseen. Hermoston rappeumasairauksien mekanismien selvittäminen on tärkeää, jotta niihin voidaan tulevaisuudessa kehittää sairauden kulkua muokkaavia lääkkeitä. Entsyymit tarjoavat mahdollisuuksia uusille lääkkeille. Tässä katsauksessa keskitymme kahteen entsyymiin: prolyylioligopeptidaasiin (PREP) ja gangliosidi-indusoituun erilaistumiseen liittyvään proteiiniin 1 (GDAP1). Ensin mainittu on liitetty Parkinsonin taudissa tapahtuvaan alfasynukleiinin patologiaan. Jälkimmäinen on yleinen mutaatiokohde Charcot–Marie–Toothin taudissa, joka on perinnöllinen ääreishermoston rappeumasairaus.

see all

Abstract

Neurodegenerative diseases are increasing due to aging populations, and a common denominator for these disorders is the lack of effective treatment options. Current medication is based on alleviating symptoms. Thus it is important to shed light on mechanisms of neurodegeneration in order to enable the development of treatments affecting disease etiology. Enzymes offer opportunities for new drugs, and this review focuses on two of them: prolyl oligopeptidase (PREP), which has been linked to α-synuclein pathology in Parkinson’s disease, and ganglioside-induced differentiation-associated protein 1 (GDAP1), which is one of the most common mutation targets in Charcot–Marie–Tooth disease, an inherited peripheral neuropathy.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 8
Pages: 745 - 752
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 1182 Biochemistry, cell and molecular biology
3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.