University of Oulu

Mäkelä, T. & Satta, J. (2020) Aortan dissekoitumisen taudinkulku, diagnosointi ja hoitosuuntaukset. Duodecim 136(7): 759-767. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15491.pdf

Aortan dissekoitumisen taudinkulku, diagnosointi ja hoitosuuntaukset

Saved in:
Author: Mäkelä, Tuomas1; Satta, Jari1
Organizations: 1Oulun yliopistollinen sairaala, sydän- ja rintaelinkirurgia
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578079
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-04-01
Description:

Tiivistelmä

Aortan dissekoituminen on potilaan henkeä uhkaava akuutti tilanne, jossa aortan seinämäkerrokset irtoavat toisistaan intiman repeämän vuoksi. Akuutissa vaiheessa riskin muodostavat sydänpussin tamponaatio ja aortan sivuhaarojen tukkeutuminen. Dissekoitumat jaotellaan yleisimmin tyyppeihin A ja B sen mukaan, onko nouseva aortta dissekoitunut. A-tyypin dissekoituman hoito on hengen pelastava päivystysleikkaus, mutta potilaiden pitkäaikaisennusteeseen on alettu kiinnittää lisää huomiota leikkaustekniikoiden valinnan yhteydessä. Komplisoitumaton B-tyypin dissekoituma hoidetaan yleensä edelleen konservatiivisesti, komplisoituneet tapaukset taas yhä enemmän endovaskulaarisin menetelmin. Akuutin dissekoituman jälkeen potilaat kuuluvat elinikäisen seurannan piiriin aneurysmariskin vuoksi, ja osa potilaista tarvitsee aneurysmien muodostumisen vuoksi myöhemmin kajoavaa hoitoa.

see all

Abstract

Aortic dissection is an acute life-threatening condition caused by the dissection of aortic wall layers due to intimal tear. Pericardial tamponade and occlusion of aortic branches lead to severe risks during the acute phase. The main classification system divides aortic dissections into types A and B, depending on whether or not the dissection involves the ascending aorta. Type A aortic dissection requires emergent surgery that promotes acute phase survival, but improvement of long-term outcomes have also been recognized as a target of novel surgical therapies. While medical therapy remains the treatment strategy of choice for uncomplicated Type B dissection, endovascular interventions have established their status in complicated forms of the disease. The survivors of an acute aortic dissection require lifelong follow-up due to the risk of aneurysm formation, which dictates the need of operative interventions.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 7
Pages: 759 - 767
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.