University of Oulu

Vänskä, M., Friman, T., Kakko, S., Keränen, M., Rajala, H. & Poikonen, E. (2019) Aikuisten immunologinen trombosytopenia ja sen uudet hoidot. Duodecim 135(15): 1369-1376. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo15037.pdf

Aikuisten immunologinen trombosytopenia ja sen uudet hoidot

Saved in:
Author: Vänskä, Matti1; Friman, Terhi2; Kakko, Sakari3;
Organizations: 1TAYS toimialue 1
2Hematologian klinikka, Syöpäkeskus, Hyks
3Oys, Syöpätautien ja hematologian vastuualue
4Hematologian klinikka, Hyks Syöpäkeskus
5Hematologian klinikka, Hyks, Syöpäkeskus
6Hematologian klinikka, Hyks, Syöpäkeskus, Peijaksen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578080
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019
Publish Date: 2020-10-05
Description:

Tiivistelmä

Immunologinen trombosytopenia eli ITP (idiopaattinen trombosytopeninen purppura) on autoimmuunisairaus, jossa verihiutaleiden määrä veressä vähenee ja aiheuttaa vuototaipumuksen. Vuotoherkkyys vaihtelee, mutta vaikeat vuodot ovat melko harvinaisia. Paradoksaalisesti ITP-potilaalla myös tukostaipumus on lisääntynyt. Veren trombosyyttimäärä on ITP:ssä alle 100 x 10⁹/l, diagnoosivaiheessa usein alle 10 x 10⁹/l. ITP:n patogeneesi on monimutkainen ja edelleen osittain epäselvä, mutta taudin mekanismit ovat selviämässä ja hoitoon on jo tullut ja on tulossa uusia lääkkeitä.

see all

Abstract

Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is an autoimmune disease causing a lowered platelet count with hemorrhagic manifestations. While a patient’s tendency to bleed varies, serious life-threatening bleeding is a rare event. Paradoxically, ITP patients also have an increased risk of thrombosis. The platelet count in ITP-patients is below 100 x 10⁹/l, at diagnosis often below 10 x 10⁹/l. The pathogenesis of ITP is complicated and still partly unknown, but research has shed new light on its mechanisms and new treatment options have become available.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 135
Issue: 15
Pages: 1369 - 1376
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.