University of Oulu

Kampus kaupunkina — kaupunkikampus : keskustakampuksen merkitys Oulun yliopistolle ja Oululle

Saved in:
Author: Moisio, Sami1; Outila, Tarja2; Saarinen, Jarkko3;
Organizations: 1University of Helsinki
2University of Oulu, Faculty of Technology, Architecture, Oulu School of Architecture (OSA)
3University of Oulu, Faculty of Science, Geography, Geography (Geography)
4Tampere University
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020101283690
Language: Finnish
Published: Oulun yliopisto, 2020
Publish Date: 2020-10-12
Description:

Tiivistelmä

Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 kiinteistöstrategian selvitystyön pohjalta, että yliopisto aloittaa hankesuunnittelun uuden kampuksen ensimmäisen vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa. Taustalla on Oulun yliopiston tilannekuva, jossa yliopiston vetovoimaisuutta tulee aktiivisesti kehittää, jotta yliopisto ja Oulun kaupunki pärjäisivät tulevaisuudessa kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa opiskelijoista ja työntekijöistä.

Oulun yliopistolla on keskeinen rooli kaupungin elinvoimaisuudelle, ja yliopiston tarjoaman koulutuksen merkitys on kiistaton Oulun kaupunki- ja aluekehitykselle. Näin ollen tulevaisuuden muutostekijöiden silmällä pitäminen, niihin varautuminen ja Oulun yliopiston vetovoimaisuudesta huolehtiminen ovat tärkeitä näkökulmia. Tämän perusteella esitämme, että Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvaraukselle ja -työlle annettaisiin sen ansaitsema mahdollisuus.

Oulun yliopiston ja kaupungin kehitys on tulossa uuteen murrosvaiheeseen. Yliopiston keskustakampuksen kaavoituksen selvittäminen tarjoaa mahdollisuuksia pohtia ja löytää uudenlaisia ja ratkaisukeskeisiä vastauksia tuleviin alue- ja väestörakenteen muutoksiin. Kyse on samalla Oulun ja Oulun yliopiston asemoitumisesta Suomen aluerakenteessa, mutta myös sitä koskevan muutoksen hallinnasta ja muutokseen vastaamisesta.

Historiallisesti Oulun kaupungin ja seudun lähimenneisyys ja sopeutuminen aiempiin rakennemuutoksiin ovat olleet elimellisesti sidoksissa Oulun yliopiston perustamiseen ja yliopiston vetovoimaisuuteen. Tässä kohtalonyhteydessä yliopisto on toiminnallaan ja omilla ennakkoluulottomilla valinnoillaan mahdollistanut alueen elinkeinorakenteen muutoksen, monipuolistumisen ja menestyksen. On erittäin todennäköistä, että myös kaupungin tulevaisuus on kiinteästi sidoksissa yliopiston toimintaan ja vetovoimaisuuteen. Kuten aiemmin, myös tuleva Oulun yliopiston vetovoimaisuus rakentuu ensisijaisesti sen itsensä tekemien strategisten valintojen kautta.

Yliopistolla tulee olla keskeinen rooli määrittäessään omaa tahtotilaansa, jolla se pyrkii omalta osaltaan osoittamaan muutosherkkyyttä ja -joustavuutta tulevaisuutensa rakentamisessa ja toimintaympäristönsä kehittämisessä yhteistyössä kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa. Yliopiston ensisijainen tehtävä ja velvollisuus on katsoa tulevaisuuteen, mahdollistaen ja rakentaen tieteen, koulutuksen ja yhteiskuntien kehitystä ja kestävyyttä.

Suunnittelun käynnistäminen Oulun yliopiston mahdollisen uuden keskustakampuksen sijainnista on nähtävä keskeisenä keinona vaikuttaa siihen, kuinka vetovoimainen Oulu on yliopistokaupunkina ja opiskelupaikkana ja kuinka viihtyisä Oulu on tulevaisuuden asuinpaikkana. Toiseksi keskustakampuksen suunnittelu auttaa sekä Oulun yliopistoa että kaupunkia tulevaisuustyössään, jonka avulla ne voivat yhdessä varautua aluerakenteen ennakoituun muutokseen. Siinä yhtenä keskeisimpänä tekijänä on Pohjois-Suomen nuorten ikäluokkien pieneneminen 2030-luvulla. Kolmanneksi selvitystarvetta tukevat tulevan maankäytön ja yhdyskuntasuunnittelun kestävyystavoitteet. Näiden tekijöiden suhteen Oulun yliopiston keskustakampus avaa mahdollisuuksia, jotka tulisi huolella selvittää.

see all

Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 519 Social and economic geography
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.