University of Oulu

Hatavara, Mari; Hyvärinen, Matti; Laakso, Maria; Rautajoki, Hanna; Toikkanen, Jarkko (2020) Ihmiselon kirjuus ja kertomuksentutkimuksen parsainen käänne. Teoksessa: Ahvenjärvi, Kaisa et al. (toim.) Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja: Vol 128. Paperinen avaruus: Näkökulmia kirjaesineen ja kirjallisuuden materiaalisuuksiin (ss. 233-262), Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8137-2

Ihmiselon kirjuus ja kertomuksentutkimuksen parsainen käänne

Saved in:
Author: Hatavara, Mari1; Hyvärinen, Matti1; Laakso, Maria1;
Organizations: 1Tampereen yliopisto
2Oulun & Tampereen yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020111991829
Language: Finnish
Published: Jyväskylän yliopisto, 2020
Publish Date: 2020-11-19
Description:

Abstract

The study of literary content beyond the literary medium or the meaning-bearing book artifact has long since proven to be an inadequate approach — it is, as they say, so last season. The book is the new black (or green) and the full spectrum of bookiness has been the object of fervent study in literary research for several years now (cf. Keskinen 2017, 2018). However, never before has bookiness been evoked from the culinary perspective, even if the so called aspartic turn has been clearly visible, especially in leading Finnish literary research (ibid.). This article tackles the bookiness of literature with the tasty idea of focusing on an interview video telling of the literary in life.

see all

Series: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja
ISSN: 1457-6899
ISSN-L: 1457-6899
ISBN: 978-951-39-8136-5
Issue: 128
Pages: 233 - 262
Host publication: Paperinen avaruus : näkökulmia kirjaesineen ja kirjallisuuden materiaalisuuksiin
Host publication editor: Ahvenjärvi, Kaisa
Joensuu, Juri
Helle, Anna
Karkulehto, Sanna
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 6122 Literature studies
Subjects:
Funding: Kiitämme kunnioittavasti Suomen Akatemiaa tämän artikkelin kirjoitustyön mahdollistamisesta.
Copyright information: © Tekijät ja Nykykulttuurin tutkimuskeskus.