University of Oulu

Lehtihalmes, Matti, Afasiakuntoutuksen haaveet : tutkimuksesta kohti kuntoutuksen käytänteitä. Teoksessa Kommunikoinnin häiriöiden kuntoutus: uudet menetelmät ja vaikuttavuus (toim. S. Saalasti, A-K. Tolonen, L. Kanto ja S. Haapala). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 52, 2020: 10–22.

Afasiakuntoutuksen haaveet : tutkimuksesta kohti kuntoutuksen käytänteitä

Saved in:
Author: Lehtihalmes, Matti1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020112092226
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2020
Publish Date: 2020-11-20
Series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja
ISSN: 1458-7580
ISSN-L: 1458-7580
ISBN: 978-952-68723-5-3
ISBN Print: 978-952-68723-4-6
Issue: 52
Pages: 10 - 22
Host publication: Kommunikoinnin häiriöiden kuntoutus : uudet menetelmät ja vaikuttavuus. Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 26.–27.3.2020
Host publication editor: Saalasti, Satu
Tolonen, Anna-Kaisa
Kanto, Laura
Haapala, Sini
Conference: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät
Type of Publication: A4 Article in conference proceedings
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © Matti Lehtihalmes ja Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.