University of Oulu

Malinen, Emilia, Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen afasian kuntoutuksessa. Teoksessa Kommunikoinnin häiriöiden kuntoutus: uudet menetelmät ja vaikuttavuus (toim. S. Saalasti, A-K. Tolonen, L. Kanto ja S. Haapala). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 52, 2020: 44–54.

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen afasian kuntoutuksessa

Saved in:
Author: Malinen, Emilia1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120499429
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2020
Publish Date: 2020-12-04
Series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja
ISSN: 1458-7580
ISSN-L: 1458-7580
ISBN: 978-952-68723-5-3
ISBN Print: 978-952-68723-4-6
Volume: 52
Pages: 44 - 54
Host publication: Kommunikoinnin häiriöiden kuntoutus : uudet menetelmät ja vaikuttavuus. Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 26.–27.3.2020
Host publication editor: Saalasti, Satu
Tolonen, Anna-Kaisa
Kanto, Laura
Haapala, Sini
Type of Publication: A4 Article in conference proceedings
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © Emilia Malinen ja Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.