University of Oulu

Romppainen, P. K. (2020). Apostrofisuus Paavo Rintalan teoksessa Sarmatian Orfeus. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 17(3), 36–51. https://doi.org/10.30665/av.98516

Apostrofisuus Paavo Rintalan teoksessa Sarmatian Orfeus

Saved in:
Author: Romppainen, Päivikki1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201211100370
Language: Finnish
Published: Kirjallisuudentutkijain seura, 2020
Publish Date: 2020-12-11
Description:

Tiivistelmä

Käsittelen artikkelissani apostrofin käyttöä Paavo Rintalan romaanissa Sarmatian Orfeus (1991). Rintalan romaani on rakennettu kertojan ja tämän pitkäaikaisen runoilijaystävän Johannes Bobrowskin poissaolon välisen pitkän tekstidialogin ympärille. Väitän, että tästä intensiivisestä dialogismista huolimatta apostrofi toimii metatekstuaalisesti niin, että se pikemminkin lisää poissaoloa kuin luo läsnäolon illuusion. Tämä käy vieläkin selvemmäksi, kun apostrofia käytetään puhuttaessa henkilöistä, jotka ovat kuolleita tai elottomista ja abstrakteista asioista, kuten huhtikuussa. Apostrofia käytetään myös useilla tekstitasoilla. Ensimmäinen on Johannes Bobrowskin runojen taso, joista kolme Rintala on kääntänyt kokonaisuudessaan. Toinen taso on kertoja, joka puhuu niin Bobrowskille ja muille historiallisille henkilöille, kuten Henri Beyle / Stendhal, kuin abstrakteille kokonaisuuksille. Kolmas taso on kirjan kansi, joka kuvaa Bobrowskin kirjettä ja puhuttelee siten lukijaa. Väitän, että vaikka teksti luo voimakkaan jännitteen dialogismin ja poissaolon välillä, lukijaa houkutellaan samanaikaisesti tuntemaan empatiaa muiden tarinoita kohtaan, säilyttää kuitenkin kriittisen etäisyyden, jota tarvitaan aitoon eettiseen pohdintaan. Toisten tarinat ja muukalaisuus säilyttävät itsenäisyytensä, mutta samalla ne tarjoavat lukijalle entistä parempia mahdollisuuksia eettiseen pohdintaan oman historiallisen rajoitetun näköalansa ulkopuolella.

see all

Series: Avain. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti
ISSN: 1795-3790
ISSN-E: 2242-3796
ISSN-L: 1795-3790
Volume: 17
Issue: 3
Pages: 36 - 51
DOI: 10.30665/av.98516
OADOI: https://oadoi.org/10.30665/av.98516
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6122 Literature studies
Subjects:
Copyright information: © 2020 Päivikki Romppainen.