University of Oulu

Loukusa, Soile (2020) Pragma-testi : menetelmä sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen arviointiin 4–8-vuotiaille lapsille. NMI Bulletin : Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 30(4): 83-92.

Pragma-testi : menetelmä sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen arviointiin 4–8-vuotiaille lapsille

Saved in:
Author: Loukusa, Soile1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Logopedian tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201218101441
Language: Finnish
Published: Niilo Mäki instituutti, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Description:

Tiivistelmä

Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen taitoja tarvitaan, kun lapsen on tulkittava sanojen taakse kätkeytyviä merkityksiä tai puhujan aikomuksia. Pragma-testillä (Loukusa, 2019) voidaan arvioida tilannesidonnaisten ilmausten merkitysten ymmärtämistä sekä toisen henkilön aikomusten, uskomusten ja tunnetilojen tulkinnan taitoja. Pragma-testi on tarkoitettu 4–8-vuotiaille lapsille, joilla epäillään olevan vaikeutta sosiaalisessa tai pragmaattisessa kielen ymmärtämisessä. Testi sisältää 39 kysymystä, jotka jakautuvat eri osa-alueisiin prosessointivaatimustensa mukaisesti. Lisäksi testissä on varsinaisten kysymysten lisäksi 13 perustelukysymystä, jotka esitetään lapselle, mikäli hän on vastannut oikein tiettyihin kysymyksiin. Lapsen testitulosta voidaan tulkita ikäryhmittäin laadittujen viitearvojen pohjalta sekä analysoimalla laadullisesti lapsen antamia virheellisiä vastauksia.

see all

Series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
ISSN: 2342-9046
ISSN-L: 2342-9046
Volume: 30
Issue: 4
Pages: 83 - 92
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Lisäksi kiitos Suomen Akatemialle pragmaattisen ymmärtämisen tutkimuksen rahoittamisesta.
Copyright information: © Niilo Mäki -säätiö. Rinnakkaistallennettu säätiön luvalla.