University of Oulu

Mäkinen, Leena (2020) Kissatarina : uusi menetelmä lasten kerrontaitojen arvioimiseen. NMI Bulletin : Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 29(4): 30-36.

Kissatarina : uusi menetelmä lasten kerrontaitojen arvioimiseen

Saved in:
Author: Mäkinen, Leena1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Logopedian tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201218101449
Language: Finnish
Published: Niilo Mäki instituutti, 2019
Publish Date: 2020-12-18
Description:

Tiivistelmä

Lasten kerrontataitojen arviointi osana lapsen laajempaa kielellistä tutkimusta on tärkeää, sillä kerronta on merkittävä kielenkehityksen osaalue ja kerronnan vaikeuksia esiintyy esimerkiksi lapsilla, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai autismikirjon häiriö. Kerrontataitojen arviointiin on Suomessa ollut varsin vähän tutkittuja menetelmiä, eikä kuvasarjan pohjalta kerrontaan ole ollut käytössä lainkaan viitearvoja. Kissatarina — Lasten kerrontataitojen arviointimenetelmä perustuu tutkittuun tietoon kerrontataitojen kehityksestä ja arvioinnista. Testi on tarkoitettu erityisesti puheterapeuttien työvälineeksi, ja sen pääasiallinen käyttötarkoitus on auttaa tunnistamaan lapset, joiden kerrontataidot ovat tuen tarpeessa. Huolellinen arviointi on tehokkaan ja lapsen kielellisten vaikeuksien ydinongelmiin keskittyvän kuntoutuksen perusta. Kissatarinassa lasten kertomuksista arvioidaan relevantin informaatiosisällön määrää ja tarkkuutta. Testiin on laadittu persentiiliarvot, joiden avulla lasten suoriutumista voidaan tarkastella suhteessa viiteaineistoon. Tässä artikkelissa kuvataan tarkemmin Kissatarina-arviointimenetelmän teoreettista taustaa ja käyttötarkoitusta.

see all

Series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
ISSN: 2342-9046
ISSN-L: 2342-9046
Volume: 29
Issue: 4
Pages: 30 - 36
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © Niilo Mäki -säätiö. Rinnakkaistallennettu säätiön luvalla.