University of Oulu

Valtonen, T. (2020). Ylä-Tenon saamelaisten maiseman kielellinen ulottuvuus: Paikannimet, paikat ja perinne. Elore, 27(2), 30–61. https://doi.org/10.30666/elore.97259

Ylä-Tenon saamelaisten maiseman kielellinen ulottuvuus : paikannimet, paikat ja perinne

Saved in:
Author: Valtonen, Taarna1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101131708
Language: Finnish
Published: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2020
Publish Date: 2021-01-13
Description:

Abstrakti

Artikkeli käsittelee Utsjoen Ylä-Tenolla sijaitsevan kolmen kylän saamelaisten paikkoihin ja maisemaan liittyvää perinnettä sekä paikannimien ja paikkoihin liittyvän perinteen suhdetta 1900-luvulla. Analyysin teoreettisena kehyksenä on kognitiivinen kielen- ja kulttuurintutkimus. Tärkeimpänä tutkimusaineistona ovat ns. Talvadas-projektin suomen- ja pohjoissaamenkieliset äänitteet 1960- ja 1970-luvuilta sekä omat kokemukset ja kenttätyöt alueella vuodesta 1996 alkaen. Aineistoa tarkastellaan emic-näkökulmasta: paikallisia perinnetermejä käyttäen ja kertojien omia tulkintoja kunnioittaen. Artikkelista käy ilmi, että Ylä-Tenon saamelaisten paikkoihin liittyvä perinne on hyvin monimuotoista. Sille on tyypillistä voimakas side kunkin perheen suvun maihin sekä kerronnan perustuminen omakohtaisiin kokemuksiin, jota muitalus-genren yleisyys kuvaa. Paikannimet asettuvat paikkaperinteen rinnalla vähäisempään rooliin kuin arkikokemuksen perusteella voisi arvella: ne ovat vain yksi paikan merkitysverkoston osista muiden joukossa.

see all

Series: Elore
ISSN: 1456-3010
ISSN-E: 1456-3010
ISSN-L: 1456-3010
Volume: 27
Issue: 2
Pages: 30 - 61
DOI: 10.30666/elore.97259
OADOI: https://oadoi.org/10.30666/elore.97259
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 616 Other humanities
Subjects:
Funding: Tämän kirjoituksen laatiminen oli mahdollista Suomen Akatemian projektirahoituksen turvin (projekti 308882).
Academy of Finland Grant Number: 308882
Detailed Information: 308882 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2020 Taarna Valtonen ja Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.