University of Oulu

Modarress, Mirette; Hakamäki, Ville (2019) Metallinilmaisinharrastus : kriittisiä näkökulmia ja tutkimuksellista yhteistyötä. Muinaistutkija 2/2019, 2-13. http://www.sarks.fi/mt/pdf/2019_2.pdf

Metallinilmaisinharrastus : kriittisiä näkökulmia ja tutkimuksellista yhteistyötä

Saved in:
Author: Modarress, Mirette; Hakamäki, Ville1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Arkeologia
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101182061
Language: Finnish
Published: Suomen arkeologinen seura, 2019
Publish Date: 2021-01-18
Description:

Sammanfattning

Metallsökning som hobby : kritiska synvinklar och forskningssamarbete

Metallsökning med metalldetektorer har under de senaste åren blivit allt vanligare såväl i Finland som i övriga Europa. Det finns flera orsaker till att verksamheten ökat. I olika länder varierar lagstiftningen och praxisen från att vara ytterst begränsande till relativt fördragsam.

I denna artikel behandlas metallsökningens ökade popularitet ur olika perspektiv, såväl utifrån ett fruktbart samarbete mellan metalldetektorister och forskare som genom otillåtna ingrepp och olaglig handel. Frågan om hur man kan lösa de problem som uppstår i samband med verksamheten är fortfarande öppen. Det finns dock tydligt ett behov av ökad information och utbildning. Det materiella kulturarvet är allas gemensamma arv, ej endast för amatörer och forskare idag, utan också för kommande generationer.

see all

Series: Muinaistutkija
ISSN: 0781-6790
ISSN-E: 2489-785X
ISSN-L: 0781-6790
Issue: 2/2019
Pages: 2 - 13
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © 2019. Mirette Modarress, Ville Hakamäki ja Muinaistutkija.