University of Oulu

Aapola-Kari, Sinikka; Vehkalahti, Kaisa (2020) Jatkuvuutta, resursseja ja neuvottelua : nuoret puhuvat perheestä. Teoksessa: Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen (toim.) Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, nro 227 / 155, Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020, ss. 67-86. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & THL. https://www.julkari.fi/handle/10024/140654

Jatkuvuutta, resursseja ja neuvottelua : nuoret puhuvat perheestä

Saved in:
Author: Aapola-Kari, Sinikka1; Vehkalahti, Kaisa2
Organizations: 1Nuorisotutkimusverkosto
2Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101252561
Language: Finnish
Published: Nuorisotutkimusverkosto, 2020
Publish Date: 2021-01-25
Series: Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
ISSN: 1799-9219
ISSN-L: 1799-9219
ISBN: 978-952-372-010-7
ISBN Print: 978-952-372-009-1
Issue: 227 / 155
Pages: 67 - 86
Host publication: Nuorten perheet ja läheissuhteet : nuorten elinolot -vuosikirja 2020
Host publication editor: Valkendorff, Tiina
Sihvonen, Ella
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 5141 Sociology
Subjects:
Copyright information: © Nuorisotutkimusseura ja tekijät. Rinnakkaistallennettu edellä mainittujen luvalla.