University of Oulu

Kosunen, Riitta (2020) Om pluralböjning av verb i en privat dagbok från millennieskiftet 2000. In: Haapamäki, Saara; Forsman, Ludvig & Huldén, Linda (red.) 2020: Svenskans beskrivning 37. Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 8, Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019. ss. 150-159. https://www.doria.fi/handle/10024/180219

Om pluralböjning av verb i en privat dagbok från millennieskiftet 2000

Saved in:
Author: Kosunen, Riitta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101252612
Language: Swedish
Published: Lund University Press, 2020
Publish Date: 2021-01-25
Description:

Notice

Skrifter från Svenskainstitutionen vid Åbo Akademi 8 ISSN 1237-8445


Series: Svenskans beskrivning
ISSN: 1102-3619
ISSN-L: 1102-3619
ISBN: 978-952-12-4022-5
ISBN Print: 978-952-12-4021-8
Issue: 37
Pages: 150 - 159
Host publication: Svenskans beskrivning 37 : förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8–10 maj 2019
Host publication editor: Haapamäki, Saara
Forsman, Ludvig
Huldén, Linda
Conference: Svenskans beskrivning
Type of Publication: A4 Article in conference proceedings
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © 2020 Riitta Kosunen.