University of Oulu

Tammi, Tuure; Leinonen, Riitta-Marja; Hohti, Riikka; Rautio, Pauliina (2020) Monilajiset kanssalaiset : lasten ja eläinten kohtaamisia arjessa. Teoksessa Tuomas Räsänen & Nora Schuurman (toim.), Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, nro 1464, Kanssakulkijat : Monilajisten kohtaamisten jäljillä (ss. 158-184). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Monilajiset kanssalaiset : lasten ja eläinten kohtaamisia arjessa

Saved in:
Author: Tammi, Tuure1; Leinonen, Riitta-Marja1; Hohti, Riikka2;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
2Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101252617
Language: Finnish
Published: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2020
Publish Date: 2021-01-25
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
ISSN: 0355-1768
ISSN-E: 2670-2401
ISSN-L: 0355-1768
ISBN: 978-951-858-225-3
Issue: 1464
Pages: 158 - 184
Host publication: Kanssakulkijat : Monilajisten kohtaamisten jäljillä
Host publication editor: Räsänen, Tuomas
Schuurman, Nora
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © 2020 Kirjoittajat ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.