University of Oulu

Halkola, Eija; Kuure, Leena (2021) Ei kaikkea tarvitse ottaa kirjaimellisesti : opettajat uuden digipedagogiikan avaintoimijoina. Julkaistu: The Science with Arctic Attitude blog. 19.1.2021. https://www.oulu.fi/blogs/science-with-arctic-attitude/ei-kaikkea-tarvitse-ottaa-kirjaimellisesti

Ei kaikkea tarvitse ottaa kirjaimellisesti : opettajat uuden digipedagogiikan avaintoimijoina

Saved in:
Author: Halkola, Eija1; Kuure, Leena2
Organizations: 1INTERACT tutkimusyhteisö, Käyttöliittymät ja ihmiskeskeinen digitalisaatio -tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2COACT-tutkimusyhteisö, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101272887
Language: Finnish
Published: University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-01-27
Host publication: Science with Arctic Attitude
Host publication editor: Haapaniemi, Kukka
Hietapelto, Anna-Maria
Rova, Meri
Type of Publication: E1 Popularised article, newspaper article
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Funding: Tutkimus toteutettiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat ja Oulun yliopisto.