University of Oulu

Komulainen-Ebrahim, Jonna; Jonsson, Henna (2020) Ei-epileptiset kohtausoireet imeväiässä. Lääkärilehti 48/2020 vsk 75 s. 2599–2604. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/ei-epileptiset-kohtausoireet-imevaisassa/

Ei-epileptiset kohtausoireet imeväiässä

Saved in:
Author: Komulainen-Ebrahim, Jonna1; Jonsson, Henna2
Organizations: 1OYS, lasten ja nuorten klinikka ja Oulun yliopisto, MRC Oulu, PEDEGO-tutkimusyksikkö
2Helsingin yliopisto ja HUS, lasten ja nuorten sairaudet, Epilepsia Helsinki
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102104371
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2021-02-10
Description:

Tiivistelmä

Ei-epileptiset kohtausoireet ovat imeväisiässä yleisempiä kuin epileptiset kohtaukset.

Useimmat kohtaukselliset liikehäiriöt normaalisti kehittyvällä imeväisellä ovat hyväennusteisia ja väistyvät itsestään lapsen kasvaessa.

Osassa ei-epileptisistä kohtauksista tarvitaan jatkotutkimuksia, mutta usein oireiden luonne selviää jo vanhempien kuvauksen perusteella, eikä lisäselvittelyjä kotivideon lisäksi tarvita.

On tärkeää tunnistaa yleisimmät ei-epileptiset kohtaukset kalliiden ja lasta rasittavien tutkimusten sekä turhien, mahdollisesti haittavaikutuksia aiheuttavien lääkitysten välttämiseksi.

see all

English summary

Paroxysmal non-epileptic events during infancy

Paroxysmal non-epileptic events are more common than epileptic seizures during infancy. In general, transient movement disorders of infancy have a good prognosis in normally developing children. In most cases, the typical clinical presentation and home videos are enough for diagnosis, but sometimes additional investigations are required. With the prompt diagnosis of paroxysmal non-epileptic event, unnecessary and exhausting investigations and potentially harmful medications can be avoided.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 48
Pages: 2599 - 2604
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2020 Lääkärilehti.