University of Oulu

Harju, Terttu; Aro, Miia; Riikonen, Katja; Vasankari, Tuula (2020) Sähkösavukkeiden terveyshaitat. Lääkärilehti 34/2020 vsk 75 s. 1594–1598. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/sahkosavukkeiden-terveyshaitat/

Sähkösavukkeiden terveyshaitat

Saved in:
Author: Harju, Terttu1; Aro, Miia2; Riikonen, Katja3;
Organizations: 1Oulun yliopistollinen sairaala, MRC Oulu, Oulun yliopisto
2Filha ry, Turun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala
3Filha ry
4Filha ry, Turun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102104394
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2021-02-10
Description:

Tiivistelmä

Sähkösavukkeet sisältävät haitallisia yhdisteitä, joiden pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tarpeeksi tietoa. Myös passiivinen altistus kemikaaleille voi olla riski.

Niiden käyttöä tupakasta vieroitukseen ei ole tutkittu riittävästi. Nykytiedon mukaan niistä ei ole merkittävää apua. Sähkösavuke on etenkin nuorille reitti nikotiinituotteiden käyttöön.

Eläin- ja solutason tutkimukset osoittavat, että sähkösavukkeilla on monia negatiivisia vaikutuksia, vaikkakaan ne eivät näyttäisi olevan yhtä moninaisia kuin tavallisella tupakalla.

see all

English summary

Adverse health effects of electronic cigarettes

Electronic cigarettes (ECIGs) are devices that generate aerosols from liquids by vaporizing. They are used to inhale nicotine and other products and they contain potentially toxic chemicals. However, compared to conventional cigarettes, toxic chemicals are fewer and in lower concentrations. Second-hand exposure to ECIG chemicals can represent a potential risk, but the data are still scarce. Moreover, scientific evidence to support ECIGs as an aid to smoking cessation is still low, due to lack of controlled trials, especially those comparing ECIGs with other stop-smoking treatments such as nicotine replacement therapy. On the contrary, the use of ECIGs may promote excessive nicotine use, especially in adolescents. Animal studies and cell culture experiments have shown that ECIGs can have multiple negative effects. Further, the long-term effects of ECIGs are still unknown, thus there is no evidence that ECIGs are safer than tobacco in the long term, and therefore, negative health effects cannot be ruled out.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 34
Pages: 1594 - 1598
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © 2020 Lääkärilehti.