University of Oulu

Lääveri, Tinja; Reponen, Jarmo; Vänskä, Jukka; Kaila, Minna; Vainiomäki, Suvi; Metsäniemi, Päivi (2020) Tiedollako johdetaan? : tietojärjestelmät johtamisen tukena 2014 ja 2017 lääkärikyselyjen mukaan. Lääkärilehti 49/2020 vsk 75 s. 2693 - 2699. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/tiedollako-johdetaan-tietojarjestelmat-johtamisen-tukena-2014-ja-2017-laakarikyselyjen-mukaan/

Tiedollako johdetaan? : tietojärjestelmät johtamisen tukena 2014 ja 2017 lääkärikyselyjen mukaan

Saved in:
Author: Lääveri, Tinja1,2; Reponen, Jarmo3; Vänskä, Jukka4;
Organizations: 1Oy Apotti Ab
2HUS Tulehduskeskus ja Helsingin yliopisto
3Oulun yliopisto, lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö ja OYS (MRC Oulu)
4Suomen Lääkäriliitto
5Helsingin yliopisto /Clinicum, ja HUS
6Turun Hyvinvointitoimiala
7YTHS
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102104399
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2020
Publish Date: 2021-02-10
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Lääkärien arvioita potilastietojärjestelmistä on tutkittu vuosina 2010, 2014 ja 2017, mutta lääkärien käyttäjäkokemuksia tietojärjestelmistä johtamisen tukena ei ole aiemmin laajasti raportoitu.

Menetelmät: Tutkimus perustuu ylilääkärien ja muiden johtavassa asemassa olevien lääkärien arvioihin tietojärjestelmien käytöstä johtamisen tukena. Tiedot kerättiin osana vuosien 2014 (n = 723) ja 2017 (n = 727) Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimusta.

Tulokset: Puolet vastaajista käyttää johtamisen tietojärjestelmiä päivittäin, terveyskeskuksissa muita harvemmin. Suurin osa koki joutuvansa hakemaan johtamiseen tarvitsemiaan tietoja monesta järjestelmästä. Tietojärjestelmien antama tuki toiminnan tehostamiselle oli parantunut kolmessa vuodessa. Tyytyväisimpiä johtamisen työkaluihinsa olivat yksityisen sektorin vastaajat.

Päätelmät: Suuri osa johtamisasemassa olevista lääkäreistä käyttää johtamisen tietojärjestelmiä päivittäin, mutta kokee tiedon olevan hajallaan ja laadultaan epäluotettavaa. Lääkärien arviot pysyivät ennallaan vuodesta 2014 vuoteen 2017.

see all

English summary

How well do health information systems support leadership? : data from a questionnaire to chief physicians 2014 and 2017

There is scant evidence on how information from electronic patient records is used for knowledge management in health care organizations. We analyzed national questionnaire data from the years 2014 and 2017 to explore chief physicians’ (or similar) experiences on how well health information systems support their leadership. Data were gathered using a web-based questionnaire, and there were 723 and 727 respondents, respectively. Results are reported by health care sector.

Half of the respondents use information systems daily, and most have to search for the information they need from many systems. Those most satisfied with their information systems work in the private sector. The physician leader respondents’ experience on how well the information systems support their work did not change between the years 2014 and 2017.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 75
Issue: 49
Pages: 2693 - 2699
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © 2020 Lääkärilehti.