University of Oulu

Mustaniemi, Sanna; Kauko, Saila; Niinimäki, Maarit (2020) Alkuraskauden verenvuoto säikäyttää : milloin on kiire? Duodecim 136(20): 2297-302.

Alkuraskauden verenvuoto säikäyttää : milloin on kiire?

Saved in:
Author: Mustaniemi, Sanna1; Kauko, Saila1; Niinimäki, Maarit1
Organizations: 1Synnytys- ja naistentautien klinikka, PEDEGO tutkimusyksikkö, Medical Research Center, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102154851
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-10-21
Description:

Tiivistelmä

Alkuraskauden verenvuoto on tavallisin gynekologisen päivystyskäynnin syy. Vuodon etiologia voi olla esimerkiksi uhkaava keskenmeno, keskenmeno tai ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus. Jatkohoidon tarpeen ja kiireellisyyden suunnittelussa keskeisiä ovat vuotomäärän, kivun ja hemodynamiikan arviointi sekä kaikukuvaus, jonka käyttö ja tulkinta vaativat kuitenkin harjoittelua. Ektooppisen raskauden mahdollisuus tulee pitää mielessä, jos alkuraskauteen liittyy poikkeavaa vuotoa tai kipua. Tällöin lähete erikoissairaanhoitoon on tarpeellinen. Kivulias tai runsaasti vuotava potilas lähetetään päivystyksenä. Tilanteen ollessa rauhallinen arvio voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä. Kaikukuvauksen ohella seerumin istukkagonadotropiinin määritys on hyödyllinen ektooppisen raskauden diagnostiikassa. Anti-D-immunoglobuliinia suositellaan kahdeksannen raskausviikon jälkeen Rh-negatiivisille naisille.

see all

Abstract

Bleeding in early pregnancy can frighten : when should on hurry?

Vaginal bleeding in early pregnancy is the most common reason for gynecological on-call visits. The etiology can be for instance impending miscarriage, miscarriage or an ectopic pregnancy. Treatment strategy and urgency are based on the amount of bleeding, pain, hemodynamics, and transvaginal ultrasound scan (if available), which however requires some training and experience. In cases with abnormal bleeding and/or pain in early pregnancy and no visible intrauterine pregnancy, the possibility of ectopic pregnancy should be kept in mind. Patients with suspected ectopic pregnancy should be referred to a gynecological unit. Immediate evaluation by gynecologist is needed in cases with extensive pain, heavy bleeding and/or unstable hemodynamic status. Stable cases can be evaluated the next working day. Serum human chorionic gonadotropin measurement is useful in the diagnostics of ectopic pregnancy. Anti-D immunoglobulin is recommended for Rh-negative patients with vaginal bleeding after 8 weeks of pregnancy.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 20
Pages: 2297 - 2302
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.