University of Oulu

Isoherranen, Kirsi; Salmi, Teea; Tasanen, Kaisa (2020) Epätyypilliset haavat. Duodecim 136(15):1734-43.

Epätyypilliset haavat

Saved in:
Author: Isoherranen, Kirsi1; Salmi, Teea2; Tasanen, Kaisa3
Organizations: 1HUS, Tulehduskeskus ja Haavakeskus sekä iho- ja allergiasairaalan toimenpideyksikkö
2Tampereen yliopistollinen sairaala, Haavakeskus Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
3Oulun yliopistollinen sairaala, ihotautien klinikka Medical Research Center Oulu, Oulun yliopisto, PEDEGO-tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102154857
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-08-12
Description:

Tiivistelmä

Epätyypilliset haavat ovat merkittävä haavatyyppi, johon haavaklinikoiden aineistoissa jopa 10–20 % kroonisista haavoista lukeutuu. Epätyypilliseen haavaan viittaavia tunnusmerkkejä ovat haavan epätyypillinen ulkonäkö tai sijainti, huomattava kipu haavan kokoon nähden, poikkeava hypergranulaatio tai pigmentaatio ja huono hoitovaste. Kliinisen kuvan ja histologisen löydöksen lisäksi diagnosoinnissa tulee huomioida epätyypillisten haavojen liitännäissairaudet. Hoito määräytyy diagnoosin mukaan. Monen epätyypillisen haavaan diagnoosi viivästyy, mikä heikentää potilaan ja haavan paranemisennustetta.

see all

Abstract

Atypical wounds

Atypical wounds are a significant group of wounds, as up to 10 to 20 % of chronic wounds in the data of wound clinics are assigned to these wound types. Signs suggestive of an atypical wound include atypical appearance or location of the wound, significant pain in relation to the size of the wound, abnormal hypergranulation or pigmentation, and poor response to treatment. In addition to clinical picture and histological finding, comorbidities of atypical wounds should be considered in the diagnosis. Treatment is determined by the diagnosis. Many atypical wounds are associated with a delay in diagnosis, impairing the prognosis of healing for the patient and the wound.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 15
Pages: 1734 - 1743
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.