University of Oulu

Jernman, Riina; Aitokallio-Tallberg, Ansa; Kauppinen, Tuomas; Stefanovic, Vedran; Sainio, Susanna (2020) Kohdunsisäinen punasolusiirto. Duodecim 136(21):2393-400.

Kohdunsisäinen punasolusiirto

Saved in:
Author: Jernman, Riina1; Aitokallio-Tallberg, Ansa1; Kauppinen, Tuomas2;
Organizations: 1Helsingin yliopistollinen sairaala, naistentaudit ja synnytykset
2Oulun yliopistollinen sairaala, naistentaudit ja synnytykset
3Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, Helsinki
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102154873
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-11-04
Description:

Tiivistelmä

Kohdunsisäisen verensiirron yleisin syy on äidin punasoluvasta-aineiden sikiölle aiheuttama hemolyyttinen anemia. Siksi jokaiselta odottavalta äidiltä seulotaan alkuraskaudessa veriryhmävasta-aineet. Myös parvovirus B19 voi aiheuttaa sikiön vaikean anemian. Parvorokkoa ei seulota, vaan se tulee esille äidin oireiden tai sikiöllä yllättäen havaitun turvotuksen eli hydropsin takia. Sikiön verensiirto vaatii taitoa ja toimenpiteeseen liittyy riskejä, mutta ilman hoitoa sikiö kuolee tai vastasyntynyt vammautuu pysyvästi. Vaikka valtaosa kohdunsisäisesti hoidetuista sikiöistä jää eloon, esiintyy näillä lapsilla enemmän neurologista pitkäaikaissairastavuutta. Sikiöiden verensiirrot on Suomessa keskitetty Helsingin ja Oulun yliopistollisiin sairaaloihin.

see all

Abstract

Intrauterine blood transfusion

The major indication for intrauterine transfusion is fetal hemolytic anemia, caused by maternal red blood cell antibodies. Nonimmune causes, such as parvovirus, are less common. The procedure is associated with significant risks for complications, but without treatment the fetus either dies or suffers from permanent neurodevelopmental disability. Even though most children treated in utero survive, they have a higher risk for long-term neurological impairment. An effective antibody screening program and follow-up protocols for those at risk are essential. The best outcome is achieved when the treatment of fetal anemia is initiated on time. As intrauterine transfusions are nowadays infrequent, they should be centralized to large fetomaternal units where the expertise, high-quality results and operative skills are best maintained.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 21
Pages: 2393 - 2400
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.