University of Oulu

Puura, Kaija; Luoma, Ilona; Toivanen, Jenni; Ebeling, Hanna (2020) Lasten psykoterapiat. Duodecim 136(18):2055-61.

Lasten psykoterapiat

Saved in:
Author: Puura, Kaija1; Luoma, Ilona2; Toivanen, Jenni3;
Organizations: 1Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala
2Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala
3Oulun yliopistollinen sairaala
4Oulun yliopisto, PEDEGO-tutkimusyksikkö, ja Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102154878
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-09-23
Description:

Tiivistelmä

Mielenterveyden häiriöiden synnyn ja hoidon kannalta lapsuuden tekee erityiseksi aivojen voimakas muovautuvuus. Muovautuvuuden vuoksi aivot ovat herkemmät kielteisten kokemusten vaikutuksille, mutta toisaalta hoidolla on mahdollista korjata vaurioita ja mahdollistaa myöhempi terve kehitys. Lasten mielenterveyden häiriöiden hoito koostuu monista hoito- ja kuntoutusmenetelmistä, joista psykoterapia on yksi. Tavallisimmat leikki- ja kouluikäisten lasten mielenterveyden häiriöiden hoitoon käytettävät psykoterapian muodot ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen psykoterapia ja perhepsykoterapia. Asianmukaisella psykoterapeuttisella hoidolla voidaan usein korjata lapsen mielenterveyden häiriöön liittyneitä haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, parantaa lapsen toimintakykyä kotona ja kodin ulkopuolella sekä mahdollistaa myöhempi iänmukainen kehitys. Varhain toteutettu hoito vähentää lasten ja perheiden inhimillistä kärsimystä, ehkäisee syrjäytymistä ja säästää terveydenhuollon voimavaroja.

see all

Abstract

Child psychotherapy

The plasticity of the brain makes childhood an important period for the development and treatment of mental health disorders. Due to this plasticity, adverse childhood experiences have a stronger effect on the developing brain. However, this same plasticity may also enhance the effects of treatment, making later healthy development possible. Psychotherapy is one method for treating mental health disorders in childhood. The most common types of child psychotherapy currently used in Finland are cognitive-behavioral psychotherapy, psychodynamic psychotherapy, and family psychotherapy. With adequate psychotherapeutic treatment, it is often possible to alter a child’s dysfunctional thought and behaviour patterns, help the child function better both within and outside the home, and enable later age-appropriate psychological development. The early treatment of children’s mental health problems reduces the suffering of the child and the family. Furthermore, it reduces the risk of exclusion from society, and thus saves social and health service resources in the long run.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 18
Pages: 2055 - 2061
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.