University of Oulu

Sunela, Kaisa; Leppä, Sirpa; Kuittinen, Outi; Tinkanen, Helena; Tuohinen, Suvi; et al. (2020) Lymfoomahoitojen jälkeiset pitkäaikaishaitat, niiden ehkäisy ja seuranta. Duodecim 136(21):2373-81.

Lymfoomahoitojen jälkeiset pitkäaikaishaitat, niiden ehkäisy ja seuranta

Saved in:
Author: Sunela, Kaisa1; Leppä, Sirpa2; Kuittinen, Outi3,4,5;
Organizations: 1Tampereen yliopistollinen sairaala, syöpätautien vastuualue
2Helsingin yliopisto ja HUS Syöpäkeskus
3KYS ja Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
4Oulun yliopistollinen sairaala
5Lapin keskussairaala
6Tampereen yliopistollinen sairaala
7HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus
8Turun yliopistollinen keskussairaala, lastenpsykiatrian klinikka
9Turun yliopistollinen keskussairaala, syöpätautien klinikka
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102164936
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-11-04
Description:

Tiivistelmä

Myöhäishaitat ovat edelleen tavallisia lymfoomahoitojen jälkeen, ja niiden riski jatkuu koko elämän. Vaikka hoitojen kehittyminen on vähentänyt haittoja, varsinkin sekundaarisyövät sekä sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat ylikuolleisuutta. Perusterveydenhuollon tuleekin olla tietoinen mahdollisista ongelmista ja hoitaa riskitekijöitä tehokkaasti. Psykososiaalisten haittojen ehkäisemiseksi tarvitaan lisää tukea potilaille. Suomen Lymfoomaryhmä on tehnyt suosituksen myöhäishaittojen ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi.

see all

Abstract

Prediction and follow-up of long-term side-effects after lymphoma treatment

Post-treatment prognosis of lymphoma patients is generally good. However, patients are at risk of developing treatment-related side-effects over time, including secondary malignancies, cardiovascular diseases, infertility and osteoporosis among others. Lymphoma patients are at an increased risk permanently after their treatment. Patients also experience psychosocial side-effects (like fatigue) which can be more long-lasting than physical symptoms. The recommendations of the Finnish Lymphoma Group for surveillance of these patients are presented.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 21
Pages: 2373 - 2381
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.