University of Oulu

Kerkkonen, Anna; Merenmies, Jussi; Kortekangas-Savolainen, Outi; Jääskeläinen, Juhani; Kulmala, Petri (2020) Lääketieteen opiskelijoiden työelämälähtöinen näkemys perusopetuksen kehityskohteista. Duodecim 136(13):1614-21.

Lääketieteen opiskelijoiden työelämälähtöinen näkemys perusopetuksen kehityskohteista

Saved in:
Author: Kerkkonen, Anna1; Merenmies, Jussi2; Kortekangas-Savolainen, Outi3;
Organizations: 1Lääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto
2Lasten ja nuorten sairaudet, Helsingin yliopisto ja HUS
3Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikön (TUTKE), Turun yliopisto
4Yleislääketiede, Tampereen yliopisto
5Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta ja MRC Oulu
6OYS:n lasten ja nuorten klinikka
7Itä-Suomen yliopisto
8KYS:n lasten ja nuorten klinikka
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102164941
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-06-24
Description:

Tiivistelmä

Entistäkin parempia kesäkandeja

Lääketieteen perusopetuksen tärkeä tavoite on antaa opiskelijalle hyvät käytännön valmiudet toimia lääkärin tehtävissä. Suurin osa ylimpien vuosikurssien opiskelijoista työskentelee kesäaikana lääkärinä. Pyysimme kesätöissä olleita kahden ylimmän vuosikurssin opiskelijoita arvioimaan työelämävalmiuksiaan ja antamaan ehdotuksia perusopetuksen kehittämiseksi. Onnistumisia oli koettu ammattihenkilöstön välisen yhteistyön, potilas-lääkärivuorovaikutuksen ja potilaan haastattelemisen osa-alueilla. Heikoimmin oli onnistuttu toimenpiteissä, diagnoosin löytämisessä ja potilaan tutkimisessa. Perusopetusta toivottiin tapauslähtöisemmäksi ja enemmän perusterveydenhuollossa tarvittavaa osaamista painottavaksi. Ohjaavaa yksilöllistä palautetta ja toimenpideopetusta haluttiin lisää. Toivelistalla oli myös lausuntojen laatimisen opetusta, lääkehoidon erityiskysymysten huomiointia, moniammatillisen yhteistyön harjoittelua ja lääkäriksi kasvamisen tukemista.

see all

Abstract

Work-based view of medical students on the development targets of basic education

In Finland, medical students can work temporarily as a doctor after completing the first four years’ studies. We asked students to assess their working life skills and to suggest ideas to further improve education. The perceived strengths were professional collaboration, patient-physician interaction, and interviewing the patient. More challenging were performing procedures and diagnosing and examining the patient. Students requested more case-based education, emphasis on primary health care skills, individual feedback, and teaching of procedures. Students suggested also that medical education should focus more on writing medical documents, polypharmacy, interprofessional co-operation, and professional development.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 13
Pages: 1614 - 1621
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.