University of Oulu

Rahko, Eeva; Rajala, Kaisa (2020) Saattohoito terveyskeskuksen vuodeosastolla. Duodecim 136(13):1605-13.

Saattohoito terveyskeskuksen vuodeosastolla

Saved in:
Author: Rahko, Eeva1; Rajala, Kaisa2
Organizations: 1OYS, Syöpätautien ja hematologian vastuualue
2Keski-Uudenmaan sote
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102164952
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-06-24
Description:

Tiivistelmä

Nuori lääkäri kohtaa saattohoidossa olevia potilaita terveyskeskuksen vuodeosastolla työskennellessään. Potilaan hoidossa tarvitaan muutakin kuin lääketieteellistä osaamista, mutta se luo perustan onnistuneelle hoidolle. Työuransa aloittelevaa kollegaa tukee paitsi Käypä hoito -ohjeistuksen tuntemus, myös toimiminen osana osaston moniammatillista tiimiä. Hoidon etukäteissuunnittelu tarkistuslistan mukaisesti ja hoidon tarpeiden muuttumiseen varautuminen parantavat hoidon laatua ja oikea-aikaisuutta. Läheisten huomioiminen on tärkeä osa hoitoa. Kuoleman kohtaaminen on osa lääkärin ammatillisen identiteetin rakentumista.

see all

Abstract

End of life care at primary care ward

End of life care is one essential function of primary health care. Medical treatment of physical symptoms follows national guidelines, but patient centered care includes also emotional support and co-operation with family members. Open communication of end of life issues and working as a member of interdisciplinary team are challenging but also rewarding to a young doctor. Consultation of a palliative care specialist physician is recommended in complex cases.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 13
Pages: 1605 - 1613
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.