University of Oulu

Koivisto, Ulla-Maija; Junttila, Juhani; Karvonen, Jarkko (2020) Sydämentahdistimet : millaisia, keille ja mitä kliinikon tulee huomioida? Duodecim 136(17):1905-14.

Sydämentahdistimet : millaisia, keille ja mitä kliinikon tulee huomioida?

Saved in:
Author: Koivisto, Ulla-Maija1; Junttila, Juhani1; Karvonen, Jarkko2
Organizations: 1OYS, kardiologian osasto
2HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102164961
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2020
Publish Date: 2021-09-09
Description:

Tiivistelmä

Tahdistinlaitteita käytetään sydämen hidaslyöntisyyden, kammioperäisten rytmihäiriöiden ja sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa. Tahdistin ohjelmoidaan yksilöllisesti, jotta hoito olisi tehokasta ja turvallista. Hidaslyöntisyyden tahdistuksessa tavoitteena on korjata sydämen johtoratavaurion aiheuttama haitta ja palauttaa sydämen normaali sähköinen aktivaatiojärjestys välttäen aiheetonta kammiotahdistusta. Rytmihäiriötahdistin pysäyttää pitkäkestoisen kammiotakykardian tai kammiovärinän. Vajaatoiminnan tahdistinhoidossa pyritään parantamaan vasemman kammion toimintaa optimoimalla vasemman kammion täyttö sekä yhtäaikaistamalla kammioseinämien supistus biventrikulaarisella tahdistuksella. Osassa vajaatoimintatahdistimista on mahdollisuus myös rytmihäiriötahdistinhoitoon. Hisin kimpun tahdistus mahdollistaa fysiologisen kammioiden aktivaation johtoratajärjestelmän kautta ilman oikean kammion tahdistukseen liittyviä haittoja. Johdottomalla tahdistimella ja ihonalaisella rytmihäiriötahdistimella voidaan välttää tahdistinhoitoon liittyviä johto-ongelmia ja infektiokomplikaatioita.

see all

Abstract

Cardiac implantable electronic devices : types, indications and what should a clinician know

Cardiovascular implantable electronic devices include pacemakers for bradyarrhythmia treatment, implantable cardioverter defibrillators (ICD) for tachyarrhythmia management, and cardiac resynchronization therapy (CRT) devices for advanced heart failure with conduction delays. Devices are programmed to meet the specific needs of the individual patient assuring the efficacy and safety of device therapy. Pacemakers treat symptomatic bradyarrhythmias by restoring the normal heart rate and synchrony between atria and ventricles while avoiding unnecessary right ventricular pacing. ICD delivers antitachycardia pacing, cardioversion, or unsynchronized shocks according to prespecified detection criteria to terminate rapid ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. CRT aims to resynchronize the contraction of the ventricular wall by biventricular pacing in order to improve left ventricular function. CRT devices can be low-voltage pacemakers or incorporate defibrillation. His Bundle pacing (HBP) results in physiological ventricular activation and mitigates the deleterious effects of right ventricular pacing. Leadless pacemakers and subcutaneous ICD offer long-term capability without lead-associated complications.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 136
Issue: 17
Pages: 1905 - 1914
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.