University of Oulu

Jouste, M., Juutinen, M., & Koponen, E. (2020). Kolttasaamelaisen Näskk Moshnikoffin leuʹdd-kielen idiolekti. Kulttuurintutkimus, 37(1-2), 32-56. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/98099

Kolttasaamelaisen Näskk Moshnikoffin leuʹdd-kielen idiolekti

Saved in:
Author: Jouste, Marko1; Juutinen, Markus1; Koponen, Eino1,2
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102175160
Language: Finnish
Published: Kulttuurintutkimuksen seura, 2020
Publish Date: 2021-02-17
Description:

Abstrakti

Koltansaame on inarinsaamen ohella pienin Suomessa puhuttava alkuperäiskansakieli. Kieltä puhuu eri arvioiden mukaan 150–300 ihmistä pääosin Inarin kunnan alueella. Erityisesti viimeisen kymmenen vuoden kuluessa monet kolttasaamelaiset ovat kiinnostuneet entistä enemmän omista juuristaan ja halunneet ottaa takaisin sukunsa kielen ja kulttuurin, joiden siirtyminen nuoremmille sukupolville oli vaarassa katketa. Tärkeä osa kolttasaamelaista kulttuuria on laulettu leuʹdd-perinne, jossa käytetty kieli eroaa merkittävästi puhutusta nykykielestä. Leuʹdd-kieltä opittiin ennen kuuntelemalla ja itse tuottamalla eri askareiden lomassa. Kieli- ja työympäristön muuttumisen myötä tällaiselle toiminnalle on entistä vähemmän aikaa ja tilaisuuksia. Perinteinen oppimisympäristö on pitkälti hävinnyt 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella syntyneiden leuʹddaajasukupolvien kuoltua. Tästä syystä nykysukupolvien edustajien on entistä vaikea oppia tuottamaan leuʹdd-kieltä. Nykyään vanhoja leuʹddeja opetellaan usein esimerkiksi vanhojen arkistolähteitä kuunnellen. Uusien leuʹddien tekeminen perinteen pohjalta vaatii kuitenkin hyvää kielitaitoa ja kokemusta leuʹdd-kielen erityispiirteistä. Perinteen vahvistumisen ja elpymisen kannalta on tärkeää tuottaa uutta tietoa leuʹdd-kielestä, joka sopii sekä yhteisön sisällä henkilökohtaisesti tapahtuvan oppimisen avuksi että esimerkiksi oppimateriaalien pohjaksi nykyisissä oppimisympäristöissä. Ongelmana on myös se, ettei sitä ei ole kuvailtu tieteellisesti lukuun ottamatta Mikko Korhosen vuoden 1983 artikkelia Kolttalaulujen fonologiaa. Tämän artikkelin tavoitteena onkin jatkaa Korhosen aloittamaa tieteellistä leuʹdd-kielen analyysia.

see all

Series: Kulttuurintutkimus
ISSN: 0781-5751
ISSN-E: 2490-1792
ISSN-L: 0781-5751
Volume: 37
Issue: 1-2
Pages: 32 - 56
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6131 Theatre, dance, music, other performing arts
6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © 2020 Kulttuurintutkimus. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/