University of Oulu

Alenius, Kari (2020) Aģitācija un vardarbība Somijā rusifikācijas periodā no. 1899. līdz 1917. gadam. In : Jēkabsons, Ēriks(ed.) Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līzd 1918. gadam: ceļs līdz valstij (pp. 194-216). Riga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Aģitācija un vardarbība Somijā rusifikācijas periodā no. 1899. līdz 1917. gadam

Saved in:
Author: Alenius, Kari
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102245824
Language: Latvian
Published: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020
Publish Date: 2021-02-24
Description:

Notice

English summary is included in the self-archived pdf.


ISBN: 978-9984-850-93-1
ISBN Print: 978-9984-850-92-4
Pages: 194 - 216
Host publication: Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līzd 1918. gadam: ceļs līdz valstij
Host publication editor: Jēkabsons, Ēriks
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © 2020 Latvijas Nacionālā bibliotēka, izedevums latviešu valodā and Kari Alenius.