University of Oulu

Karjalainen, S., & Puroila, A.-M. (2017). Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa. Kasvatus & Aika, 11(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68721

Ilon koodi : dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa

Saved in:
Author: Karjalainen, Satu1; Puroila, Anna-Maija1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103127239
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2017
Publish Date: 2021-03-12
Description:

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan lasten ilon hetkiä päiväkotiarjessa. Tutkimuksen kohteena ei ole ilon tunne yksilöllisenä kokemuksena vaan ihmisten välisissä suhteissa elävänä ja rakentuvana ilmiönä. Teoreettisia ja menetelmällisiä työkaluja ilon tutkimiseen haetaan Erwin Goffmanin kehysanalyysistä, Martin Buberin dialogisuusfilosofiasta ja kerronnallisuudesta. Artikkeli kuvaa lasten jaetun ilon moninaista ja kerrostuvaa luonnetta. Lasten ilo on sekä hetkittäin, dialogisesti muovautuvaa että kulttuuristen sääntöjen ja rutiinien sävyttämää.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 11
Issue: 3
Pages: 23 - 36
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2017 Satu Karjalainen, Anna-Maija Puroila ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura.