University of Oulu

Rutanen, Niina; Vehkalahti, Kaisa (2019) Johdanto : Lasten ja nuorten tutkimusetiikan muuttuvat kentät. Teoksessa: Rutanen, Niina; Vehkalahti, Kaisa (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen : Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II (ss. 7-32). Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, nro 218. Nuorisotutkimusseura.

Lasten ja nuorten tutkimusetiikan muuttuvat kentät

Saved in:
Author: Rutanen, Niina; Vehkalahti, Kaisa
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 46.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103238038
Language: Finnish
Published: Nuorisotutkimusverkosto, 2019
Publish Date: 2021-03-23
Series: Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
ISSN: 1799-9219
ISSN-L: 1799-9219
ISBN Print: 978-952-7175-85-9
Issue: 218
Pages: 7 - 32
Host publication: Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen : lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II
Host publication editor: Rutanen, Niina
Vehkalahti, Kaisa
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
5142 Social policy
516 Educational sciences
5141 Sociology
616 Other humanities
Subjects:
Copyright information: © 2019 Nuorisotutkimusseura ja tekijät.