University of Oulu

Huttunen, Kerttu (2021) Digitaaliset pelit ja sovellukset lapsen kehityksen tukena. Teoksessa: Laakso, Minna; Nylund, Annette; Kautto, Anna; Kanto, Laura; Tolonen, Anna-Kaisa (toim.) Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 53, (ss. 76-92). Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 25.-26.3.2021.

Digitaaliset pelit ja sovellukset lapsen kehityksen tukena

Saved in:
Author: Huttunen, Kerttu1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021041510472
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2021
Publish Date: 2021-04-15
Description:

Tiivistelmä

Lähestyn tässä artikkelissa pelien ja sovellusten maailmaa lapsen sekä hänen oppimisensa ja kuntoutuksensa tarpeiden näkökulmasta. Käsittelen myös yleisellä tasolla hyvien oppimis- ja kuntoutuspelien piirteitä ja sitä, mitä asioita pelien ja sovellusten valinnassa olisi hyvä ottaa huomioon. Tutkimustieto oppimis- ja kuntoutussovellusten vaikuttavuudesta lapsen taitojen tukemisessa lisääntyy koko ajan. Sitä on tärkeä seurata ja käyttää kertynyttä tietoa hyväksi täydentämään omien kokemusten tuomaa näkemystä siitä, millainen peli tai sovellus sopisi kenellekin ja mihin tarkoitukseen. Pelejä ja sovelluksia syntyy, tulee käyttöön ja jää pois käytöstä niin huimassa tahdissa, etten nosta esille yksittäisten pelien tai sovellusten nimiä. Niistä saa hyvin tietoa blogeista ja erilaisilta kuntoutussovelluksiin keskittyviltä sosiaalisen median kanavilta.

see all

Series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja
ISSN: 1458-7580
ISSN-L: 1458-7580
ISBN: 978-952-68723-6-0
Volume: 53
Pages: 76 - 92
Host publication: Kieli, leikki ja pelillisyys : Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 25.–26.3.2021
Host publication editor: Laakso, Minna
Nylund, Annette
Kautto, Anna
Kanto, Laura
Tolonen, Anna-Kaisa
Conference: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät
Type of Publication: A4 Article in conference proceedings
Field of Science: 616 Other humanities
Subjects:
Copyright information: © Kerttu Huttunen ja Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.