University of Oulu

Salmijärvi, T., Siklander, P., Vuopala, E., & Impiö, N. (2021). Yrittäjyyden edistäminen korkeakouluissa – yrittäjyyslinjausten sekä kahden korkeakoulun käytänteiden tarkastelua. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 59-77. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107455

Yrittäjyyden edistäminen korkeakouluissa : yrittäjyyslinjausten sekä kahden korkeakoulun käytänteiden tarkastelua

Saved in:
Author: Salmijärvi, Tiina1; Siklander, Pirkko1; Vuopala, Essi1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta/ LET-tutkimusyksikkö
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021041910830
Language: Finnish
Published: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2021
Publish Date: 2021-04-19
Description:

Tiivistelmä

Vaikka yrittäjyyden asemaa on vahvistettu 2000-luvulla korkeakouluorganisaatioissa, edelleen vain pieni osa opiskelijoista valitsee yrittäjyysopintoja tai toimii yrittäjänä valmistuttuaan. Korkeakouluille on annettu 2015–2018 linjauksia yrittäjyyttä edistävien toimien kehittämiseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan laadullisen sisällönanalyysin avulla linjausten sisällöllisiä painotuksia ja analysoidaan kahden korkeakoulun yrittäjyyttä edistäviä käytänteitä. Tutkimuksen viitekehyksenä toimii yrittäjyyslinjaukset sekä yrittäjyyden ja oppimisen suhde. Tulokset osoittavat, että korkeakouluille annetut yrittäjyyttä edistävät linjaukset ovat sisällöllisesti laajoja ja monitahoisia, ja ne voidaan luokitella neljään kategoriaan: 1) yrittäjyyden strategisen tason ja johtajuuden edistäminen, 2) yrittäjyyteen liittyvän koulutuksen laaja-alainen kehittäminen, 3) uuden liiketoiminnan synnyttäminen, ja 4) korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että linjausten laaja-alaisuus asettaa korkeakoulut haastavaan tilanteeseen. Yrittäjyys tulkitaan edelleen esimerkkikorkeakouluissa pääasiassa liiketoiminnan käynnistämisenä ja uusien innovaatioiden tuottamisena, kun taas linjauksissa painotetaan yrittäjyyskoulutuksen ja strategisen johtamisen kehittämistä. Korkeakoulut hyötyisivät yrittäjyyden tavoitteiden selkeämmästä asettamisesta ja yrittäjyyttä edistävien toimien valinnasta sekä sen pohtimisesta, miten tukea korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysprosessia sekä yrittäjyystaitojen kehittämistä opintopolulla.

see all

Series: Ammattikasvatuksen aikakauskirja
ISSN: 1456-7989
ISSN-E: 2489-5822
ISSN-L: 1456-7989
Volume: 23
Issue: 1
Pages: 59 - 77
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © OKKA-säätiö sr.