University of Oulu

Loukusa, S., Kotila, A., Mattila, M.-L., Ylämäki, M., Joskitt, L., Moilanen, I., Ebeling, H., & Hurtig, T. (2021). Autismikirjon osamäärä (AQ) autismikirjon piirteitä seulomassa: Seulontalomakkeen erottelukyky nuorilla aikuisilla. Puhe Ja Kieli, 41(1), 91-112. https://doi.org/10.23997/pk.107693

Autismikirjon osamäärä (AQ) autismikirjon piirteitä seulomassa : seulontalomakkeen erottelukyky nuorilla aikuisilla

Saved in:
Author: Loukusa, Soile1; Kotila, Aija1; Mattila, Marja-Leena2;
Organizations: 1Logopedian tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2PEDEGO-tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto ja Lastenpsykiatrian vastuualue, Oulun yliopistollinen sairaala
3Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
4Lastenpsykiatrian vastuualue, Oulun yliopistollinen sairaala ja PEDEGO-tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
5Neurotieteen tutkimusyksikkö, PEDEGOtutkimusyksikkö, Oulun yliopisto ja Lastenpsykiatrian vastuualue, Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021051730094
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2021
Publish Date: 2021-05-17
Description:

Abstrakti

Autismikirjon piirteet ulottuvat sosiaalisten taitojen, kommunikaation, mielikuvituksen, tarkkaavuuden siirtämisen ja yksityiskohtien huomioimisen alueille. Näillä osa-alueilla esiintyviä piirteitä voidaan seuloa autismikirjon osamäärän (engl. autism spectrum quotient, AQ) avulla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada suomalaiset viitearvot AQ:lle sekä tarkastella, erotteleeko AQ-lomake suomalaisia autismikirjon nuoria aikuisia oman sukupuolen nuorista aikuisista, joilla ei ole autismikirjon diagnoosia. Lisäksi tarkastellaan ryhmien suoriutumisessa olevia eroja osioittain sekä AQ:n sisäistä yhtenäisyyttä. Tutkimukseen osallistui 52 autismikirjon nuorta aikuista (39 miestä ja 13 naista) sekä 1686 verrokkia (577 miestä ja 1109 naista). Tulokset osoittavat, että autismikirjon henkilöiden pistemäärät nousevat samaa sukupuolta olevien verrokkihenkilöiden pistemääriä korkeammalle. AQ erottelee autismikirjon miehet melko hyvin verrokkimiehistä, mutta autismikirjon naiset vain kohtalaisesti verrokkinaisista. Osioanalyysissä eniten ryhmien välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja tuli esille sosiaalisia taitoja ja kommunikaatiota mittaavissa väittämissä.

see all

Abstract

Autism spectrum quotient (AQ) in screening features of autism spectrum : discriminatory ability of screening form in young adults

Features of autism spectrum include areas of social skills, communication, imagination, attention switching and attention to details. These features can be screened with Autism Spectrum Quotient (AQ). The purpose of this study is to obtain Finnish performance values for AQ and to study whether the AQ discriminates Finnish young adults on the autism spectrum from same-gender controls without autism spectrum diagnosis. In addition, differences between groups in each item and internal consistency of AQ has been studied. A total of 52 young adults on the autism spectrum (39 males and 13 females) and 1686 controls (577 males and 1109 females) took part in this study. Results show that individuals on the autism spectrum have higher scores than same-gender controls. AQ discriminates quite well males on the autism spectrum from control males but only fairly females on the autism spectrum from control females. In item analysis most statistically significant differences between groups were found in items measuring social skills and communication.

see all

Series: Puhe ja kieli
ISSN: 1458-3410
ISSN-E: 2342-7213
ISSN-L: 1458-3410
Volume: 41
Issue: 1
Pages: 91 - 112
DOI: 10.23997/pk.107693
OADOI: https://oadoi.org/10.23997/pk.107693
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
AQ
AQ
Funding: Tätä tutkimusta ovat rahoittaneet Aivosäätiö, Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö ja Suomen Akatemia.
Copyright information: © Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ja kirjoittajat, 2021.