University of Oulu

Uusikylä, A., Haapakangas, S., & Huuki, T. (2021). Kortteja, kyyneleitä ja näpräämistä: Oppilaan osallisuudelle avautuvia ja sulkeutuvia tiloja alakoulun kehityskeskustelussa. Kasvatus & Aika, 15(1), 4–21. https://doi.org/10.33350/ka.89684

Kortteja, kyyneleitä ja näpräämistä : oppilaan osallisuudelle avautuvia ja sulkeutuvia tiloja alakoulun kehityskeskustelussa

Saved in:
Author: Uusikylä, Anu1; Haapakangas, Sari2; Huuki, Tuija1
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Suomen Vanhempainliitto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021060936017
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2021
Publish Date: 2021-06-09
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme oppilaan osallisuutta alakoulun kehityskeskustelussa affektiivisten ja materiaalisten ulottuvuuksien näkökulmasta. Feministisessä, uusmaterialistisessa ja posthumanistisessa tutkimuksessa on viime aikoina haastettu kielellisiä ja tekstuaalisia tutkimusmenetelmiä kehittämällä uusia metodologisia välineitä muun muassa kasvatustapahtumien tutkimiseen. Hyödyntämällä affektin, urittuvan ja silenevän tilan sekä yhteismuotoutumisen käsitteitä keskitymme havainnoimaan, miten tilat lapsen osallisuudelle avautuvat ja sulkeutuvat kehityskeskustelussa. Aineiston tuottamisen välineenä hyödynnämme tutkimusta varten kehitettyä pedagogis-menetelmällistä KESY-kuvamateriaalia, jonka tavoitteena on lisätä oppilaan osallisuutta kehityskeskustelussa ja samalla mahdollistaa osallisuuden moninaisten tilojen näkyväksi tekeminen. Tutkimusaineisto perustuu alakoulun kehityskeskusteluissa koottuihin kenttämuistiinpanoihin, valokuviin ja videoihin, joista lähempään tarkasteluun on poimittu kolme tapaamista. Ehdotamme, että tilaa osallisuudelle silentävät myönteinen affektiivinen ilmapiiri, kuvakortit ja liikehtiminen sekä kosketus materiaalisiin objekteihin. Osallisuutta urittavat aikuisten kiireinen ohjailu, normatiiviset odotukset ja puhekeskeisyys sekä koulun joustamattomat rakenteet ja käytänteet.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 15
Issue: 1
Pages: 4 - 21
DOI: 10.33350/ka.89684
OADOI: https://oadoi.org/10.33350/ka.89684
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Kasvatus & Aika on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstit (artikkelit ja muut Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstityypit) ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Kasvatus & Ajan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/