University of Oulu

Lehtonen, O., & Kotavaara, O. (2021). Havaintoja ihmisten liikkuvuudesta ja nettomuuttoliikkeestä koronapandemian aikana. Maaseutututkimus, 29(1), 32–59. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109034

Havaintoja ihmisten liikkuvuudesta ja nettomuuttoliikkeestä koronapandemian aikana

Saved in:
Author: Lehtonen, Olli1; Kotavaara, Ossi2
Organizations: 1Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto
2Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021061437033
Language: Finnish
Published: Maaseudun uusi aika ry, 2021
Publish Date: 2021-06-14
Description:

Abstrakti

Koronapandemian aikana entistä suurempi osa ihmisistä on asunut monipaikkaisesti useammassa kuin yhdessä asunnossa ja työskenteli paikasta riippumattomasti etäällä varsinaisesta työpaikastaan. Tässä artikkelissa tutkitaan, miten nämä muutokset asumisen ja työnteonpaikoissa koronapandemia aikana ovat vaikuttaneet ihmisten liikkuvuuteen ja nettomuuttoliikkeeseen. Lisäksi pohdimme, millaisia mahdollisuuksia monipaikkaisen yhteiskunnan kehitys tarjoaa kunnille tulevaisuudessa, jos etä- ja joustotyö yleistyvät pakotetun digiloikan myötä. Tutkimus perustuu mobiiliseurantadataan sekä kuukausittaisiin kunnittaisiin nettomuuttoliiketilastoihin, joita mallinnetaan aikasarja-analyysillä. Tulokset osoittavat koronapandemian vaikuttaneen eniten kaupunkeihin, joissa sekä ihmisten liikkuvuusaktiivisuus että muuttovoitto kuntien välisessä nettomuuttoliikkeessä ovat vähentyneet merkittävästi. Vähiten koronapandemia on vaikuttanut ihmisten liikkuvuusaktiivisuuteen harvaan asutulla maaseudulla. Osassa harvaan asutun maaseudun kunnista nettomuuttoliikkeen trendi kääntyi muuttovoitoksi asettaen näille kunnille positiivisen kehityshaasteen.

see all

Series: Maaseutututkimus
ISSN: 2670-2347
ISSN-E: 2670-3068
ISSN-L: 2670-2347
Volume: 29
Issue: 1
Pages: 32 - 59
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 519 Social and economic geography
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat ja Maaseutututkimus.