University of Oulu

Pietikäinen, Petteri; Pipatti, Otto (2021) Inledning. In Otto Pipatti & Petteri Pietikäinen (red.) Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, vol. 856. Moral, evolution och samhälle : Edvard Westermarck och hans närmaste krets (pp. 9-37). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-543-7

Inledning

Saved in:
Author: Pietikäinen, Petteri1; Pipatti, Otto2
Organizations: 1Uleåborgs universitet
2Helsingfors universitet
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021061537191
Language: Swedish
Published: Svenska literatursällskapet i Finland, 2021
Publish Date: 2021-06-15
Series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
ISSN: 0039-6842
ISSN-E: 2490-1547
ISSN-L: 0039-6842
ISBN: 978-951-583-543-7
ISBN Print: 978-951-583-526-0
Issue: 856
Pages: 9 - 37
Host publication: Moral, evolution och samhälle : Edvard Westermarck och hans närmaste krets
Host publication editor: Pipatti, Otto
Pietikäinen, Petteri
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © Författarna och Svenska litteratursällskapet i Finland 2021. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/