University of Oulu

Pipatti, Otto; Ahmajärvi, Jouni; Pietikäinen, Petteri (2021) Den Westermarckska evolutionismen. In Otto Pipatti & Petteri Pietikäinen (red.) Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, vol. 856. Moral, evolution och samhälle : Edvard Westermarck och hans närmaste krets (pp. 61-96). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-543-7

Den Westermarckska evolutionismen

Saved in:
Author: Pipatti, Otto1; Ahmajärvi, Jouni2,1; Pietikäinen, Petteri3
Organizations: 1Helsingfors universitet
2Nationalbibliotek, Helsingfors
3Uleåborgs universitet
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021061537283
Language: Swedish
Published: Svenska literatursällskapet i Finland, 2021
Publish Date: 2021-06-15
Series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
ISSN: 0039-6842
ISSN-E: 2490-1547
ISSN-L: 0039-6842
ISBN: 978-951-583-526-0
ISBN Print: 978-951-583-543-7
Pages: 61 - 96
Host publication: Moral, evolution och samhälle : Edvard Westermarck och hans närmaste krets
Host publication editor: Pipatti, Otto
Pietikäinen, Petteri
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © Författarna och Svenska litteratursällskapet i Finland 2021. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/