University of Oulu

Ainalinpää, E. (2021). Viheralueet: pölyttäjähyönteisten turva vai tuho? Kimalaisten kasvikäynnit eri tavoin hoidetuissa elinympäristöissä. Alue Ja Ympäristö, 50(1), 28–48. https://doi.org/10.30663/ay.102940

Viheralueet: pölyttäjähyönteisten turva vai tuho? : kimalaisten kasvikäynnit eri tavoin hoidetuissa elinympäristöissä

Saved in:
Author: Ainalinpää, Eira1
Organizations: 1Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021070541110
Language: Finnish
Published: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, 2021
Publish Date: 2021-07-05
Description:

Tiivistelmä

Pölyttäjähyönteisten katoaminen on osallistanut ihmisiä lajien suojeluun. Vihertalouden myötä on muotoutunut myös mielikuvia pölyttäjähyönteisten optimaalisista elinympäristöistä sekä pölyttäjäkasveista. Suomessa tieteelliset pölyttäjähyönteisten pitkäkestoiset elinympäristötutkimukset ovat rahoituksen puuttuessa tuottaneet vain niukasti tietoa pölyttäjäkeskusteluun. Tämä monivuotinen ja useampaan metodiin pohjautuva tutkimus tarkastelee kimalaisten vuorovaikutussuhdetta erilaisiin ihmisen muokkaamiin ympäristöihin ja niiden kasveihin. Vahvan kestävyysajattelun tavoitteiden mukaisesti tutkimus hyödyntää tutkimusasetelmissaan eri tieteenalojen lähestymiskulmia: taidetta ja taidekasvatusta elämäsidonnaisemman tutkimusaluerakenteen muodostamisessa, maantiedettä mittausmenetelmissä ja alueellisissa tarkasteluissa, kasvi- ja eläinbiologiaa lajistovuorovaikutusseurannoissa ja filosofiaa pohdintojen kokoajana. Tutkimus tarttuu eettisiin kysymyksiin paitsi pölyttäjähyönteisten elinympäristöjen myös tutkimusmenetelmien ja tutkijan itsensä osalta.

see all

Abstract

The disappearance of pollinating insects has increased people’s interest in protecting them. Ideas of green economy have informed images of optimal habitats for plant-pollinator interactions. In Finland, long-term scientific habitat researches of pollinating insects have only produced little information for the pollinator discussion. This long-term, multi-method research observes the interaction of bumblebees with various man-made environments and their plants. The article reports the results of field studies conducted in 2019 and 2020 and also raises ethical issues concerning the methods of insect research from the perspective of strong sustainability thinking.

see all

Series: Alue ja ympäristö
ISSN: 1235-4554
ISSN-E: 2242-3451
ISSN-L: 1235-4554
Volume: 50
Issue: 1
Pages: 28 - 48
DOI: 10.30663/ay.102940
OADOI: https://oadoi.org/10.30663/ay.102940
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 1172 Environmental sciences
1171 Geosciences
1183 Plant biology, microbiology, virology
Subjects:
Copyright information: © 2021 Eira Ainalinpää. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/