University of Oulu

Keisanen, T., Mämmelä, E., Rauniomaa, M. & Törmälä, U-M. (2021). Vuorovaikutuksessa kehittyvä ymmärrys tulenteon turvallisuudesta luontoympäristössä. Teoksessa R. Nissi, M. Simonen & E. Lehtinen (toim.), Kohtaamisia kentällä: Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä (s. 121-157). doi:10.21435/skst.1471

Vuorovaikutuksessa kehittyvä ymmärrys tulenteon turvallisuudesta luontoympäristössä

Saved in:
Author: Keisanen, Tiina1; Mämmelä, Eija2; Rauniomaa, Mirka1;
Organizations: 1Englannin kieli, Oulun yliopisto
2Oulun ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021082343908
Language: Finnish
Published: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2021
Publish Date: 2021-08-23
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
ISSN: 0355-1768
ISSN-E: 2670-2401
ISSN-L: 0355-1768
ISBN: 978-951-858-403-5
ISBN Print: 978-951-858-401-1
Issue: 1471
DOI: 10.21435/skst.1471
OADOI: https://oadoi.org/10.21435/skst.1471
Host publication: Kohtaamisia kentällä : soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 612 Languages and literature
Subjects:
Copyright information: This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s).
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/