University of Oulu

Sunikka, Tuulia; Kaakinen, Pirjo; Kesänen, Jukka; Leinonen, Rauni; Mikkonen, Heli; et al. (2021) Palliatiivisen hoitotyön erityisosaaminen ja urakehitys. Teoksessa Minna Hökkä, Juho Lehto, Sanna Heinonen, Arja Suikkala (toim.), Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 125/2021. EduPal – Koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa (ss. 45-56). Kajaanin ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-78-2

Palliatiivisen hoitotyön erityisosaaminen ja urakehitys

Saved in:
Author: Sunikka, Tuulia1; Kaakinen, Pirjo2; Kesänen, Jukka3;
Organizations: 1Karelia-ammattikorkeakoulu
2Oulun yliopisto
3Metropolia Ammattikorkeakoulu
4Kajaanin ammattikorkeakoulu
5HUS Palliatiivinen keskus
6Tampereen ammattikorkeakoulu
7Oulun ammattikorkeakoulu
8Diakonia-ammattikorkeakoulu
9Jyväskylän ammattikorkeakoulu
10Turun ammattikorkeakoulu
11Savonia-ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021092146736
Language: Finnish
Published: Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2021
Publish Date: 2021-09-21
Description:

Tiivistelmä

Korkealaatuisen palliatiivisen hoidon edellytyksenä on koulutettu ja osaava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Palliatiivisen hoidon ja palvelujen kehittäminen vaatii siten toteuttavan henkilöstön osaamisen systemaattista kehittämistä, asiantuntijuuden tunnustamista ja koulutus- ja uramahdollisuuksien tukemista. Sairaanhoitajan osaaminen kehittyy perus- ja jatkokoulutuksen sekä työkokemuksen kautta palliatiivisen hoidon ja hoitotyön asiantuntijaksi. Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus ja kliininen asiantuntija (ylempi AMK) — palliatiivisen hoidon asiantuntijuus -koulutus mahdollistavat urapolun, jolla voidaan varmistaa palliatiivisessa hoidossa toimivien asiantuntijoiden saatavuus myös tulevaisuudessa. Koulutukset suunniteltiin ja kliininen asiantuntija (ylempi AMK) — palliatiivisen hoidon asiantuntijuus -koulutus myös pilotoitiin EduPal-hankkeessa (Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen -hanke).

see all

Abstract

Expertise in palliative care and clinical career

Educated and competent staff is a necessity in the provision of high-quality palliative care. The development of palliative care and services requires systematic development of staff competencies, recognitions of their expertise and support for education and career opportunities. The expertise in palliative care develops through education and experience from basic to advanced clinical practice. Specializing and advanced practice, palliative care (Master on Health Care) education enables learning pathways which ensure the highly qualified professionals in the field of palliative care also in the future. In the EduPal -project we developed national curricula for the two educations and piloted the advanced clinical practice education module on palliative care.

see all

Series: Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B, Raportteja ja selvityksiä
ISSN: 1458-915X
ISSN-L: 1458-915X
ISBN: 978-952-7219-78-2
Issue: 125/2021
Pages: 45 - 56
Host publication: EduPal : koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa
Host publication editor: Hökkä, Minna
Lehto, Juho
Heinonen, Sanna
Suikkala, Arja
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kajaanin ammattikorkeakoulu oy. All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.