University of Oulu

Tohmola, Anniina; Hökkä, Minna; Joutsia, Karoliina; Kaakinen, Pirjo; Prest, Anne; et al. (2021) Palliatiivisen hoidon opettajien osaamisen vahvistaminen. Teoksessa Minna Hökkä, Juho Lehto, Sanna Heinonen, Arja Suikkala (toim.), Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 125/2021. EduPal – Koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa (ss. 70-80). Kajaanin ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-78-2

Palliatiivisen hoidon opettajien osaamisen vahvistaminen

Saved in:
Author: Tohmola, Anniina1; Hökkä, Minna2; Joutsia, Karoliina3;
Organizations: 1Lapin ammattikorkeakoulu
2Kajaanin ammattikorkeakoulu
3Diakonia-ammattikorkeakoulu
4Oulun yliopisto
5Centria-ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021092146739
Language: Finnish
Published: Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2021
Publish Date: 2021-09-21
Description:

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveysalan opettajilla tulee olla riittävä osaaminen palliatiivisesta hoidosta. Osaamisen päivittäminen opetussuunnitelma- ja kansainvälisten suositusten mukaiseksi on ajankohtaista. Näin taataan koulutuksessa oleville opiskelijoille riittävä osaaminen toimia palliatiivisen potilaan ja hänen läheisensä tukena sairauden eri vaiheissa. EduPal-hankkeessa palliatiivisen hoidon opettajille suunniteltiin viiden opintopisteen laajuinen verkkokurssi, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista palliatiivista hoidosta sekä pedagogista osaamista.

see all

Abstract

Strenghtening competencies of palliative care teachers

Teachers of future healthcare professionals should have adequate expertise in palliative care, and they should update their expertise in accordance with curriculum- and international recommendations. In this way, students in education are guaranteed sufficient skills to act as support for the palliative patient and their loved ones at different stages of the disease. A fivecredit online course for palliative care teachers was designed to strengthen the teachers’ competence in palliative care and pedagogical competence.

see all

Series: Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B, Raportteja ja selvityksiä
ISSN: 1458-915X
ISSN-L: 1458-915X
ISBN: 978-952-7219-78-2
Issue: 125/2021
Pages: 70 - 80
Host publication: EduPal : koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa
Host publication editor: Hökkä, Minna
Lehto, Juho
Heinonen, Sanna
Suikkala, Arja
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kajaanin ammattikorkeakoulu oy. All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.